Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Redd meg fra digitaliseringen

02.02.17

Musikk. Film. Bok. Avis. TV. Fellesnevneren for disse er at de alle har et godt produkt og at de gjennom alle tider har tjent gode penger på sine produkter.

Men så skjedde det noe rart. Internett kom. Produktene ble digitale. Og da produsentene ikke lenger kunne ta og føle på produktene, ble det tydeligvis vanskelig for dem å forstå hvordan de kunne fortsette å selge dem. Kundene ville ha produktene digitalt, men ingen ville levere. Dermed sluttet kundene å være kunder og tok saken i egne hender. CD-er ble rippet og lagt ut på nett. Det samme med DVD-er. Piratkopiering foregikk over en lav sko. Istedet for å forsøke å utnytte situasjonen, motarbeidet bransjen den med søksmål og trusler.

Avis- og bokbransjen er enda merkeligere. Disse produktene er vanskeligere å digitalisere. Det er ikke bare å ta en bok eller en avis, putte den i skanneren og få et digitalt produkt ut i den andre enden. Disse bransjene har selv gått inn i digitaliseringen av egen fri vilje.

Fellesnevneren er at alle har hatt sine utfordringer med overgangen til digitale produkter. Og når omstilling er vanskelig, er det lett å rope om hjelp. Omtrent samtlige bransjer som sliter med overgangen til digitale produkter har krevet en eller annen form for subsidiering av produktene sine. For eksempel filmbransjen, en bransje som ikke akkurat lider økonomisk, forventer en bredbåndsavgift som kompensasjon for nedgangen i salg av fysiske produkter.

Enten du er pensjonist eller student eller småbarnsfamilie; disse bransjene vil at du skal betale for deres produkter, uavhengig av om du vil ha dem eller ei. De bør kunne selge sine produkter uten subsidier, slik som de fleste andre.

Forretningsmodellen er ikke kundenes ansvar. Den skal ikke hvile på deres samvittighet.

Klarer man ikke å redde seg selv fra digitaliseringen, kan man ikke forvente at andre skal gjøre det. Man må digitalisere seg selv, levere det produktet kundene vil ha og sikre en fornuftig betaling. Hvis ikke gjør noen andre jobben.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt