Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Robotskatt

05.04.17

Det har fra flere hold kommet forslag om å skattlegge roboter. Argumentet er enkelt: når en robot tar over en persons arbeid, og personens skatteinntekt til staten forsvinner, er det naturlig at roboten skatter det samme.

Det er flere problematiske sider ved en slik beskatning.

For det første tar ikke forslaget inn over seg at automatisering og forenkling ikke er noe nytt. Mennesket har alltid funnet måter å forenkle sine egne oppgaver på. Motorsagen i skogbruket, traktoren i landbruket. Hjulet, bilen, flyet. Alle er enkle eksempler på noe som har forenklet arbeid og som har frigjort arbeidskraft til andre formål. Hvilket bringer oss inn på neste punkt.

For det andre er det ikke slik at folk som gjøres overflødige går ut i permanent arbeidsledighet. Menneskene har alltid vært tilpasningsdyktige og flinke til å underholde seg selv. Selv om arbeidskraft frigjøres er jeg optimistisk nok til å tro at folk klarer å finne nye jobber. Det kan selvfølgelig være problematisk for en generasjon eller to, men i et større perspektiv er problemet forbigående. Det som har aktualisert debatten i den senere tiden har vært hvorvidt nye jobber kan skapes i samme tempo som gamle automatiseres.

For det tredje er det vanskelig å definere hva som er en robot. Hvor går grensen mellom roboten som sorterer pakker på et lager og den automatiske gressklipperen din? Enn programvare? Er ikke all programvare bare en forenkling av gamle analoge prosesser?

Spesielt det tredje punktet vil være problematisk når det kommer til definisjonen av selve skatten. Hva skal skattlegges, hva skal unntas? Hvem skal betale? Når er det rimelig å fjerne skatten igjen, når vi ikke lenger er like redde for automatisering av arbeidsplasser? Det har for øvrig også vært argumentert for at det ikke er roboten i seg selv som skal skattlegges, men bedriften som benytter den i stedet for et menneske.

Jeg er ikke redd for at en robot skal ta arbeidsplassen min. Ikke fordi det ikke kan skje, men fordi jeg ikke gidder å engste meg unødvendig før det faktisk blir reelt. Og da skal jeg nok klare å finne på noe nytt.

Skattlegging av roboter fremstår for meg som et blindspor i debatten. I stedet bør vi heller konsentrere oss om å bruke de mulighetene teknologien tilbyr, spesielt i et land med så mye teknologikompetanse som Norge.

Illustrasjon: Machinarium

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Disrupt or die Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler