Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Valg 2021

17.08.21

Det er snart storingsvalg og i den forbindelse tenker jeg å komme med betraktninger om hva jeg legger vekt på ved årets valg, hvis man ser vekk fra de politiske programmene.

Partiene må være i stand til å snakke om sin egen politikk. Den kritikken et politisk parti måtte ha om et annet partis politikk klarer jeg utmerket å gjøre meg opp en mening om selv. Å unnlate å snakke om egen politikk etterlater hos meg kun et inntrykk av at man ikke selv har politiske løsninger. Det er lett å være kjapp i kjeften når man kritiserer andre, men det er langt vanskeligere å selv foreslå løsninger og stå argumentere godt for dem i debatter. Jeg stemmer på et parti som snakker om hvordan fremtidens Norge bygges, og ikke ønsker seg tilbake til samfunnsstrukturer og tider som hører fortiden til. Det har vi ikke tid til og det er bortkastet bruk av skattebetalernes penger.

Vår tids største utfordring er klimaendringene. Det har dessverre blitt et politisk spørsmål, men er egentlig alt for alvorlig til å bli løst politisk. Resultatet er at partiene risikerer å være uenige med hverandre også i klimasaken, fordi de er politisk uenige med hverandre også i andre saker, eller fordi de hører til forskjellige fløyer eller blokker i politikken. Dette avstedkommer derfor også den faktafornektelsen vi har i dag fordi man er uenig med politiske partier som fronter klimasaken. Derfor blir det også vanskelig å få løst problemene. Klimaendringene er reelle, så kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt forskjellige løsninger på dem også er politiske løsninger. Uansett er klimaendringene den største utfordringen i vår tid, og dens ringvirkninger vil påvirke mer enn bare klima, miljø og vær, men også flyktningestrømmer, økonomien og stabiliteten i verdenssamfunnet. Jeg stemmer på et parti som anerkjenner klimaendringene, at de er menneskeskapt og som har konkrete løsninger både nasjonalt og internasjonalt for hvordan vi skal løse dem. Partiet må sette klimasaken først, med konkrete løsninger for lokal omstilling av det grønne skiftet, og anerkjenner at vi må løse problemer også her hjemme og ikke bare forvente at alle nasjoner som er større enn oss løser sine problemer først. Tidlig omstilling her hjemme kan gi konkurransefortrinn i grønn teknologi dersom vi er først. Klimaendringene krever også godt internasjonalt samarbeid.

Ingen partier i den norske politikken får rent flertall alene. Man må samarbeide med andre partier, enten man tilhører et parti på borgerlig side, på sosialistisk side, eller kaller seg selv et blokkuavhengig parti. På nåværende tidspunkt må partiet jeg stemmer på ha en plan for regjeringssamarbeid med andre partier etter valget, og partiene dette partiet ønsker å samarbeide med må ha en gjensidig inkluderende plan. Hvis ikke blir de neste fire årene preget av interne konflikter i regjeringspartiene, hvor man får lite gjort og løsningene blir dårlige.

Det heter at det viktigste er å stemme, men ikke alle politiske løsninger er gode løsninger. Valgdagen er 13. september. Husk at du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september, så slipper du kø på valgdagen.

Godt valg!

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Miljø Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler