Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Homey flows

24.04.23

I serien om smarthus har jeg skrevet mye om logikken jeg har lagt til grunn for å styre varme, lys og sikkerhet i huset. Denne gangen tenkte jeg å dele noen helt frittstående tips om Homey Flows.

Jeg benytter en Homey som smarthussentral og «Flows» er en sentral funksjon for å bygge logikken i smarthuset.

Hva er en flow?

En flow er ganske enkelt et slags flytskjema som lar deg bygge logikk og automatiserte handlinger som Homey så utfører enten automatisk, eller som en konsekvens av at du gjør noe. Det kan for eksempel være noe som inntreffer hver kveld klokken 22.00, eller som en konsekvens av at noen åpner en dør.

I Homey er flows bindeleddet mellom flere forskjellige funksjoner. Det binder sammen utstyr du har i huset med funksjonalitet for tidsstyring, det finnes forskjellige typer variabler, det er alarmer, talestyring og mye, mye mer.

Flows består av forskjellige kort, noe du enkelt forstår når du ser brukergrensesnittet. Mer om kort senere.

Slik kommer du i gang med en flow

Når man kjøper en Homey, tar den ut av boksen, kobler den til og setter den opp, så gjør den ingen verdens ting på egenhånd. Absolutt alt du vil ha den til å gjøre må du lage logikk for. På den ene siden er det frustrerende å ikke få spesielt mye starthjelp, men på den andre siden er det befriende deilig å ikke være låst til produsentens tankesett om hvordan logikk skal bygges. Dessuten er brukergrensesnittet fantastisk intuitivt og enkelt, og du vil raskt oppleve at den begrensende faktoren som oftest er fantasien og kunnskapen din.

Å komme i gang med Homey og flows er enkelt, og prosessen er omtrent som følger:

 1. Først og fremst trenger du et problem du vil løse eller noe du vil automatisere eller forenkle. Er det mulig å låse bilen automatisk når jeg legger meg? Eller inngangsdøren? Hvordan kan jeg automatisere fraværsbelysning når vi er bortreist?
 2. Dernest må du finne utstyr som løser problemet ditt. Termostater. Dimmere. Dørlåser. Bevegelsessensorer.
 3. Så må du finne om det aktuelle utstyret er støttet i Homey ved hjelp av en app. Ikke kjøp noe som helst før du er helt sikker på at det finnes en app for Homey som styrer utstyret du vurderer.
 4. Du kjøper utstyret og installerer appen.
 5. Utstyret kobles til i henhold til appens anvisninger.
 6. Så bygger du logikk med utstyret ved hjelp av Flows.

To typer flows

I Homey finnes det to typer flows: «Basic» og «Advanced». Basic er den originale funksjonaliteten som Homey opprinnelig ble levert med, mens Advanced er relativt ny. Per i dag må du betale for Advanced, mens den følger med gratis for den nye utgaven av Homey som sendes ut på markedet om ikke lenge. Mitt tips er at Basic kommer til å bli avviklet til fordel for Advanced, og de igjen kun sitter tilbake med Flows. Jeg bruker for det meste Advanced flows til alt jeg lager, med noen få enkle unntak.

Oppbyggingen av en flow

En flow er en slags forenklet og visualisert form for programmering. Et flytskjema som utløses av noe som inntreffer og deretter finner sin vei igjennom skjemaet basert på de vilkår og den logikk du har bygget inn i det.

Når en hendelse inntreffer…
Og en betingelse er sann eller usann…
utfør en handling

For eksempel:

Når solen går ned
Og jeg er hjemme
skru på lyset i stua

Slik ser eksempelet ut i Homey:

Eksempel på Advanced Flow i Homey

Har du en Homey er du sikkert kjent med oppbyggingen fra før. Da vet du sikkert også at selv om konseptet er enkelt, så ligger kompleksiteten først og fremst i å tenke logikken fullt ut, slik at den kan omsettes i en flow.

Hvordan lager jeg logikk?

Selv om konseptet som nevnt er enkelt, ligger kompleksiteten i å lage en logikk som tar høyde for det du faktisk ønsker å løse. Jeg har flows jeg har brukt måneder på å videreutvikle, fordi logikken ikke var optimal fra starten. Den andre artikkelen om varmestyring, der jeg skrev om logikken fra bunnen av, er et resultat av dette.

Når jeg skal lage logikk prøver jeg som oftest å starte med en happy path, det vil si å bygge forventet oppførsel først, men å ikke ta høyde for avvikene. Kompleksiteten ligger ofte i avvikshåndteringen.

Jeg pleier å lage et use case eller en brukerhistorie først, altså en enkel beskrivelse som forteller hva jeg ønsker å løse. Når man beskriver et bruksscenario, er det også enklere å forestille seg hvilke unntak og avvik som vil forekomme. Brukerhistoriene skriver jeg på et eget Trello-board, så har jeg dokumentert hva jeg har tenkt og en liste over hva som er laget og hva jeg ønsker å lage.

Et use case

Et use case starter for meg oftest med litt enkel prosatekst, for eksempel noe som dette:

Når solen går ned ønsker jeg at lyset i stua skal skru seg på automatisk, dersom jeg er hjemme.

Oversatt til en flow kan den se ut som følger:

Når solen går ned
Og jeg er hjemme
skru på lyset i stua

Bygger vi dette use caset inn i Homey, så ser det ut som eksempelet over.

Et par nyttige tips

Flows kan altså startes når en handling inntreffer. En slik handling kan for eksempel være at man starter en flow manuelt. Men selv forsøker jeg i det aller lengste å unngå å lage slike flows. Jeg ønsker ikke at verken kona eller jeg må opp med telefonen, finne riktig flow og så kjøre den.

Jeg tilstreber så langt det lar seg gjøre, og litt til, å starte flows automatisk eller som en konsekvens av noe annet som inntreffer.

Per i dag har jeg over 100 flows, men kun 3 av disse startes manuelt på telefonen i den daglige driften av huset. En for å si at vi reiser bort i helgen. En for å si at vi reiser på ferie. Og en for å si at vi er hjemme igjen. Jeg har en lang rekke flows som startes manuelt, men disse er av teknisk karakter som ikke er i bruk i hverdagen. For eksempel å bruke Homey til å ta ned samtlige Raspberry Pis i huset.

Et annet nyttig tips er at Homey har en såkalt tidslinje der du kan logge ting. Jeg logger svært lite til denne tidslinjen, og forsøker å holde den til informasjon jeg faktisk trenger å ta stilling til, men som ikke haster. Eller for å sjekke at flows kjører som de skal. Ikke la viktig informasjon drukne i en overfylt tidslinje.

Når, og, så

Det er en lang rekke hendelser, betingelser og handlinger man kan bygge med en flow. Homey kommer som nevnt med masse logikk for alt fra datoer og klokkeslett, alarmer, tilstedeværelse og sikkerhet, til de mer avansert som egendefinerte variabler og webhooks.

I tillegg kommer funksjonalitet fra appene som skal styre enhetene man legger til i Homey. Legger man for eksempel til en termostat fra ELKO, følger det masse funksjonalitet for hendelser, betingelser og handlinger nettopp for denne enheten.

Som du ser ut av logikken over, starter enhver flow med et når-kort. Det er alltid en hendelse som utløser en flow. Videre kan du legge til og-kort, slik at du kan legge til flere betingelser. Og sammen med og-kortet følger også avvik. Altså hvis noe inntreffer og en annen betingelse må være oppfylt, kan vi lage kort for avvik. Bruker vi eksempelet over så skal lyset skru seg på ved solnedgang dersom jeg er hjemme. Men hva hvis jeg ikke er hjemme? Da lar du sikkert lyset forbli av, men poenget er at du kan lage logikk dersom en betingelse ikke er oppfylt. Og til slutt har vi -kortet, altså handlingen som skal utføres når alle betingelsene er oppfylt.

En fantastisk funksjon i Homey er at en flow kan ha flere når-kort, flere og-kort og flere -kort.

Logikk og variabler

Har du programmert kjenner du verdien av variabler. En variabel er, enkelt forklart, en container som holder en verdi. Jeg har for eksempel en variabel som heter Date.DayOfWeek og som inneholder gjeldende dag, for eksempel Lørdag. Det finnes forskjellige typer variabler, og i Homey finner du tre stykker: tekst, tall og Date.DayOfWeek (ja/nei).

Jeg bruker slike variabler i utstrakt grad, både til å holde verdier om tilstanden i huset og til å registrere endringer i en variabel og utføre handlinger når variabelen endres. For eksempel har jeg en boolsk variabel som heter Security.Alarm som registrerer hendelser som skal utløse en alarm. Denne står til nei, men hvis for eksempel vannsensoren registrer vann, endres den til ja og deretter utføres et sett handlinger.

Fordelen ved å bruke variabler er at man i større grad kan frikoble utstyret fra logikken som bygges. Jeg kunne gjerne bygget en flow som utløser et sett handlinger dersom vannsensoren registrerer lekkasje, men hvis jeg ønsker å bytte vannsensoren er det mindre jobb når vannsensoren kun endrer en variabel.

Utover dette gjør jeg også prisberegninger med variabler. Det er mulig å utføre et regnestykke med andre variabler som input og lagre dette i en separat variabel. Slik beregner jeg antatt netto strømpris etter strømstøtte, slik jeg har skrevet om tidligere. Regnestykker kan ved første øyekast virke noe komplisert, for de må skrives mellom {{ og }} for å fungere. Og slike regnestykker tar variabler som input og output. For eksempel har jeg en variabel som heter PowerPricing.NetPowerPrice og som beregnes med formelen {{(Current price-((PowerPricing.AveragePowerPrice-0.875)*0.9))+PowerPrice.CurrentGridTariff}}. All tekst du ser i regnestykket er variabler.

Starte flows fra Apple Watch og iPhone

For en stund siden lanserte Homey muligheten for å starte flows fra Apple Watch. Du trenger WatchOS 7 eller nyere.

Tilsvarende på iPhone. Du sveiper fra venstre mot høyre på hjem-skjermen, hvor du har mulighet for å vise dine favoritt-flows og starte dem herfra.

Begge deler er praktisk for flows du kjører ofte, selv om jeg som nevnt anbefaler å unngå å bli avhengig av å kjøre flows manuelt fra telefonen.

Noen smarte flows

Her følger noen flows utenom det vanlige, som jeg selv synes er ganske smarte, og som du kanskje kan la deg inspirere av. Jeg har som nevnt over 100 flows, og de fleste inngår i artikler jeg allerede har skrevet eller kommer i fremtidige artikler. De du leser om under er flows som ikke passer helt inn i andre kategorier, men allikevel fortjener egen omtale.

Lukk og slukk

Ved sengen har vi en Aqara-bryter som vi trykker på når vi skal sove.

Når nattbryter er trykket
Og ingen dører eller vinduer er åpne
Og klokken er mellom 20.00 og 06.00
skru av alt lys
lås bilen
lås inngangsdøren
skru på nattbelysning

Grunnen til at bryteren kun er aktiv mellom 20.00 og 06.00 er at barna fra tid til annen er innom soverommet og trykker på knappen, og da gidder jeg ikke at hele logikken skal utføres.

Etter at alt lyset er skrudd av kjøres en egen flow som heter nattbelysning. Den skrur på lyset på badet til barna og dimmer det lavt. Det samme i gangen mellom badet og rommene deres.

Batteristatus

Mange enheter går på batteri og de har ingen annen måte å fortelle om batteristatus enn å rapportere den til Homey. Da er det greit å få beskjed om det. Dette er innebygget funksjonalitet i Homey og krever ingen apper.

Når en batteriverdi er endret
Og verdien er under 15 %
send push-varsel

Denne fungerer også på bilen. Vi har en Audi e-tron, som har en egen Homey-app, og faller batteriprosenten under 15 % så er det greit med en påminnelse om at den skal plugges i laderen.

Raspberry Pi

Jeg har en god del Raspberry Pis stående hjemme. Stort sett klarer disse seg selv, men av og til trenger jeg å ta dem kontrollert ned eller gi dem en omstart. I stedet for å logge meg på med en terminal via Mac-en så kan jeg gjøre dette via flows fra mobilen. Krever appen SSH Client, som for øvrig er fantastisk til mange andre formål.

Når denne flow er startet
SSH command sudo shutdown -h now

Send mail

Med tidligere nevnte app SSH Client kan man sende en SSH-kommando til en Raspberry Pi, som igjen utfører en kommando for å sende en mail.

Når denne flow er startet
SSH command curl --url 'smtps://smtp.gmail.com:465' --ssl-reqd --mail-from 'fra@adresse.no' --mail-rcpt 'til@adresse.no' --upload-file mail.txt --user 'brukernavn:passord'

Denne kommandoen bruker Gmail for utsendelse og du må ha opprettet et app-passord for formålet. Det er ikke optimalt sikkerhetsmessig, så bruk det kun der det er nødvendig.

Morgenvarsel

Dette er ikke mitt stolteste påfunn, men foreløpig har jeg ikke et display i entreen som forteller oss om utetemperatur, vær og status i kollektivtransporten. Jeg har en langsiktig plan om et slikt display, og det kommer i så fall i en egen artikkel. Tips meg gjerne dersom du har en smart løsning for dette. Derfor opererer jeg inntil videre med et morgenvarsel som sendes som push-varsel til telefonen.

Når klokken er 07.00
Og #Presence.Status er nøyaktig Hjemme
Og i dag er en hverdag
Og Er regn neste 6 timer under 0.1 mm
send push Det er #Temperatur°C ute og ikke meldt nedbør

Hvis en Raspberry Pi er nede

Det hender at en Raspberry Pi henger seg uten at jeg merker det. Stort sett er de stabile og drifter seg selv, men skulle det inntreffe så er det greit å få et varsel.

Når en SSH-kommando returnerer feilmelding
send push-varsel

Sol opp og ned

Strengt tatt ikke noe jeg benytter i smarthuset, men jeg synes det er moro å se hvor mye kortere eller lengre dagen i dag er sammenliknet med gårsdagen. Eller siden siste solverv. Derfor logger jeg hver soloppgang og solnedgang til en database, noe jeg har skrevet om tidligere.

Når solen går ned (eller står opp)
utfør SSH-kommando mysql --user=brukernavn --password=passord -e "USE databasenavn; INSERT INTO sol_maane (hendelse) VALUES ('sol_ned');"

Har du noen smarte flows?

Send meg gjerne tips med smarte flows som er så generiske at hvem som helst kan bruke dem, så oppdaterer jeg artikkelen sammen med en liten takk (dersom du ønsker det). De må ikke være omfattende eller krevende å forstå.

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Skyhøy inflasjon, stigende renter og energimangel i Europa. De fleste kjenner presset på privatøkonomien. Da passer det godt med et tips som gir deg oversikt og forutsigbarhet.

Hvilke regninger forfaller neste måned? Har jeg dekning til å betale dem? Hvor mye brukte vi på dagligvarer forrige måned? Hva er det vi bruker mest penger på? Hvor er det mest å spare?

Det er mange spørsmål som melder seg i tider som dette, dersom man til nå har hatt et ganske avslappet forhold til økonomien. Det du trenger er et verktøy som hjelper deg med å forstå din egen privatøkonomi, og til å planlegge fremover slik at du unngår kjedelige overraskelser.

I vår husstand har vi i mange år brukt tjenesten «You Need A Budget», kalt YNAB. Det vil si, det er kona, husets CFO, som har holdt orden på våre felles midler. Bokstavelig talt hvert øre er gjort rede for, enten de er tjent som lønn eller utbetalt til lån og løpende forbruk.

YNAB

Tidligere var YNAB en programvare man lastet ned og kjørte på lokal maskin, men nå har den flyttet opp i skyen og kjører i nettleseren. Og i den senere tid har de endelig fått støtte for familiekontoer, det vil si at man kan opprette flere brukere og deretter kan man ha delte og individuelle budsjetter. Lurer du på hva fellesmidlene gikk til forrige måned? Slå opp i det delte budsjettet.

Som navnet antyder legger YNAB opp til et budsjett. Du har en sum penger på konto og så forteller du YNAB hva hver eneste krone skal gå til. Alle pengene skal i arbeid, enten de skal gå til nedbetaling av lån, løpende forbruk eller til sparing. Når neste lønning lander på konto vet du hva pengene skal gå til.

For meg ligger den store verdien i å få visualisert hva pengene går til hver måned. I kategorier og underkategorier man selv definerer, kan man drille ned til den enkelte transaksjon. Dermed gir det seg ofte selv hvorvidt det er mulig å kutte i kostnadene i den enkelte kategori. Og det gir seg også selv hvor viktig det er å prute med banken på lånerenten og med forsikringsselskapet på forsikringspremien. Selv er jeg flink til å suboptimalisere kostnadskuttene, ved at jeg for eksempel slukker lyset i rom vi ikke oppholder oss i.

Den andre store verdien ligger i selve budsjettet. Planleggingen av den økonomiske fremtiden. Hvor mye må jeg avsette hver måned for å betale forsikringen som forfaller én gang i året? Eller til sommerferien? Beise huset? I stedet for overraskelser med 14 dagers betalingsfrist, er jeg forberedt på hva som kommer når, og jeg får beskjed når jeg bruker mer enn jeg har fremtidig dekning for.

I bruk finner du YNAB både i nettleseren og som apps for blant annet iOS, iPad og watchOS, noe som er veldig nyttig for å registrere transaksjoner umiddelbart.

Har du, som oss, en hybridøkonomi med både individuell og felles økonomi, er YNAB et verdifullt verktøy jeg kan anbefale. Registrer deg via denne lenken, så får vi begge en måned gratis.

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Sikkerhet er et eget kapittel i smarthuset som jeg foreløpig har skrevet lite om, men fremover følger flere artikler. Først ut er videoovervåking med Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt.

Jeg er ingen tilhenger av kamera overalt. Ikke når man ikke har et klart formål med hvorfor man setter opp et kamera. I denne artikkelen tenker jeg å redegjøre for hva jeg har tenkt og hvordan jeg har løst både behov og utfordringer.

Ønsker du å få med deg påfølgende artikler som sikkerhet og smarthus, så abonnerer du på nyhetsbrevet. Det er gratis.

Behovet

Når noe skjer hjemme, og du ikke er der, har man et veldig sterkt behov for å se med egne øyne hva som faktisk skjer.

Behovet for å sette opp et kamera inne kan deles i tre.

Først og fremst er det brann. Vi har i vårt hus åtte røykvarslere, og når de utløses går det et varsel via Homey som deretter utfører en rekke handlinger. Når vi er bortreist vil vi gjerne kunne koble oss til kameraene innendørs og se om det er falsk eller ekte alarm. Falsk alarm? Ring naboen for en dobbelsjekk i morgen. Ekte alarm? Ring brannvesenet.

Så er det vannlekkasjer. Jeg har tidligere skrevet om lekkasjesensorene fra Aqara, som også er koblet til Homey for blant annet varsling. Igjen, hvis vi er bortreist vil vi gjerne kunne titte inn for å kunne gjøre en initiell vurdering av om vi skal ringe naboen, rørleggeren eller begge deler.

Og så er det innbrudd. Sist men ikke minst fungerer kameraene som bevegelsessensorer når vi er bortreist. I tillegg har vi andre bevegelsessensorer og dør- og vindussensorer. Alle varsler ved bevegelse når det ikke er noen hjemme, og igjen ønsker vi varsel for en initiell vurdering av om vi skal ringe naboen, politiet eller begge deler.

Utfordringer

Det er flere utfordringer ved å ha kamera innendørs, og alt handler om personvern. I praksis kan jeg titte inn i huset når barna er alene hjemme. Eller når kona sitter på hjemmekontor. Eller kona kan titte på meg. Misbruksscenariene er mange. Alle skal kunne si og gjøre hva de vil, uten å føle at de blir overvåket, og uten at de faktisk blir overvåket.

For å bøte på dette har jeg kjøpt tre stykk såkalte PTZ-kamera. Pan, Tilt, Zoom, det vil si at kameraet kan snus rundt 360°. Når vi er hjemme blir kameraet snudd inn mot veggen, og det er enkelt for alle hjemme å se at det ikke peker ut i rommet.

I tillegg er kameraet utstyrt med en liten LED-ring. Når den lyser blått er kameraet inaktivt. Når det lyser rødt er det noen som ser på. Det betyr at vi ikke bare kan se at kameraet ser på oss, vi kan også se om noen skulle lytte. Nå stoler vi på hverandre i vår husstand, men tillit er ikke noe man verken gir eller tar for gitt, det er noe man bygger uoppfordret.

Det var oss, men hva med tilliten til produsenten? Med mindre du faktisk har bygget kameraet selv, noe jeg for så vidt gjorde med en Raspberry Pi en gang, må man bare stole på at produsenten ikke har bygget uønskede funksjoner inn i programvaren i kameraet. I teorien kan produsenten titte inn på et hvilket som helst kamera uten å gjøre LED-ringen rød. Også her er det en grunn til å rette kameraet vekk fra rommet når det ikke er i bruk.

Jeg har så langt jeg har klart addressert utfordringene til noe vi tenker er akseptabelt.

Hvorfor Eufy

Gjennom årene har jeg handlet mange kamera, både til bruk hjemme og på hytta. Felles for dem alle er at de er gode på én ting og dårlige på noe annet. Det ultimate kamera finnes ikke. I hvert fall ikke for mitt behov. Sånn sett er det også noen trade-offs med Eufy, som jeg kommer tilbake til.

Jeg handlet tre stykk Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt, eller Solo IndoorCam P24 som Eufy også kaller dem. En til hver etasje i huset. Det er billige kamera, jeg betalte 499,- kroner stykket, pluss 64 GB microSDXC minnekort til 149,- kroner stykket.

Argumentene som appellerte til meg var som følger:

 • Bevegelsessensor som følger bevegelsen i rommet og lydsensor som, åpenbart, lytter etter lyd. Kan aktiveres når vi reiser vekk. Inngår i husets sikkerhetsfunksjon, som nevnt over.
 • 2K-video (2560 x 1920).
 • Kan integreres både med Homey og Apple HomeKit.
 • Innebygget høyttaler og mikrofon for toveiskommunikasjon om nødvendig.
 • Lokal lagring rett i kameraet. Krever minnekort av typen microSD. Ingen skylagring eller abonnement påkrevd.
 • Støttet av Synology-NAS-et jeg har, slik at man også kan lagre opptak rett dit med Synology Surveilance Station.
 • Infrarødt lys så man ser i mørket.
 • En fin og brukervennlig app som kommuniserer direkte med kameraene, uten å være avhengig av en ekstern skytjeneste.

I esken

Emballasje

I esken

Fin og forseggjort emballasje. I esken finner du:

 • Kameraet, selvfølgelig.
 • Strømforsyning og lang ledning.
 • Feste og skruer for fast montering.
 • Brukerveiledning.

Montering, installasjon og oppsett

Før du bestemmer endelig plassering, bør du teste flere plasseringer ved noe så enkelt som bare å holde kameraet på et sted og titte i Eufy-appen om det gir ønsket oversikt.

For å få til det må du, åpenbart, laste ned appen og følge instruksjonene. Enkelt og uproblematisk. Har man Eufy-appen fra før, slik som meg, så legger man bare til en ny enhet i appen.

Jeg har valgt å montere samtlige kamera i taket, på sentrale plasser der man får oversikt over hva som skjer i etasjen. Imidlertid var den medfølgende USB-kabelen for kort, så jeg endte opp med å kjøpe ti meter lange kabler i tillegg. Sørg for at du skaffer noen som leverer 5V/2A, så er du sikret. Deretter trakk jeg noen helt ålreite kabelkanaler frem til plassen. Selve monteringen er enkel. To skruer i et feste og så skrur man kameraet på festet.

Takmontering av Eufy

Når de er montert gjør de egentlig ikke så mye ut av seg. De er hvite og glir hos oss diskret nok inn mot hvite vegger og lister.

Bildekvalitet

Hvor vanskelig kan det egentlig være? Åpne appen, trykk på PLAY og bruk piltastene til å snu på kameraet. Akkurat som med ringeklokken har jeg ikke noe ønske om å vise innsiden av huset, så jeg anbefaler at du søker opp noen eksempler på YouTube eller din foretrukne videoplattform.

Bildekvaliteten er svært god, også når man zoomer inn.

Det eneste jeg savner er ONVIF-støtte for å kunne hente stillbilder på forespørsel. Dersom brannvarsleren utløses kunne vi fått Homey til å hente et stillbilde som sendes med i push-varselet.

Eufy og Homey

Det finnes som nevnt en app for Eufy for Homey. Perfekt for automatisering av handlinger, for eksempel å skru av og på bevegelsessensor avhengig av om man er hjemme eller bortreist.

For å koble Eufy til Homey, trenger du å opprette en egen bruker til dette formålet. I praksis trenger du en separat e-postadresse som ikke er den samme som du selv benyttet da du opprettet kontoen. Denne brukeren må ikke ha tofaktorautentisering (2FA) aktivert, og brukeren bør derfor ikke ha administrative rettigheter.

Det eneste jeg savner er muligheten til å bestille et stillbilde (snapshot) ved behov. På den måten kunne vi bedt om et stillbilde som tas og sendes rett i push-varselet, for eksempel. Nå løser Eufy dette i sin egen app ved bevegelse, men jeg skulle gjerne kunne bedt om det manuelt i en flow.

Kritikk

Jeg gjentar kritikken jeg hadde da jeg skrev artikkelen om ringeklokken, for det er viktig og legitim kritikk.

Eufy reklamerer med at de lagrer alt lokalt, og det ser ut til å stemme. De lagrer noen miniatyrbilder i skyen for å ha bedre ytelse på push-varsler enn om de skulle sendes fra basestasjonen, men utover det ser jeg ingen tegn til at noe havner utilsiktet i skyen. Man må aktivere videostrømmen manuelt og påføre brukernavn og passord. Jeg har testet URL-en til videostrømmen og den er ikke tilgjengelig før den aktiveres.

Eufy stream disabled

Som et supplement tilbyr Eufy også skylagring til tre dollar i måneden, og her lønner det seg å lese vilkårene godt. Der står det at:

You grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You also grant to us the right to sub-license these rights […]

Laster du opp bilder og video til skyen gir du dem vekk gratis til Eufy og gir dem fri anledning til å bruke det til hva de måtte ønske. Hvem vet, kanskje Eufy bruker et bilde av naboens barn i sin neste markedsføringskampanje? Eller av deg og dine i stua? Tar du i bruk skyen deres gir du dem juridisk anledning til det, selv om det neppe kommer til å skje i praksis.

Hadde Eufy vært seriøse i sin markedsføring om personvern, ville de latt innholdet vært ditt, spesielt med tanke på at du betaler for et slikt abonnement.

Min vurdering er å holde seg unna skyen til Eufy.

Konklusjon

Utover kritikken av skytjenesten til Eufy, som jeg ikke tenker å bruke, har jeg ingenting å sette fingeren på. Det er et kvalitetsprodukt.

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2023 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler