Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Prioritet snakker ut

02.08.07

Etter at Prioritet ble stengt ute fra Google, har det vært stille. Både kunder og andre aktører i bransjen har ventet på en uttalelse fra Prioritet i forbindelse med saken som har vakt stor oppmerksomhet i både i pressen og bransjen generelt. I dag har imidlertid Prioritet sendt ut informasjon til sine kunder, hvor de forsøker å forklare hva som har skjedd.

I et brev fra Prioritet skriver de følgende:

Prioritet Norge har i juli opplevd sanksjoner mot sitt nettsted fra søkemotorleverandøren Google. Årsaken er at det skal finnes eldre løsninger blant enkelte av våre kunder som ikke tilfredsstiller Googles nye retningslinjer.

Google opererer med retningslinjer (Webmaster Guidelines) for hva som er tillat i vår bransje. Etter at Google utstedte nye retningslinjer i juni 2007 med tilbakevirkende kraft, viser det seg at noen av de løsningene vi har levert tidligere, ikke lenger innfrir retningslinjene fra Google.

Som leverandør av tjenester og løsninger som Google mener bryter med de nye retningslinjene, er Prioritet.no midlertidig utelatt fra deres indeks inntil vi har ryddet opp i de forholdene det gjelder. Dette er vi lei oss for. Google har imidlertid signalisert at vår utestengelse ikke vil få konsekvenser for tidligere og eksisterende kunder som benytter våre løsninger.

Vi har i dialog med Google understreket at vi skal gjøre alt vi kan for å rydde opp, og vi er allerede i gang med å kartlegge alle de løsninger vi har levert. Alle våre ansatte er kalt hjem fra ferie og jobber nå intensivt med å skaffe oversikt og rydde opp i forholdet.

I dialogen med Google har vi fått bekreftet at det er vanlig fra selskapets side å sanksjonere overfor leverandøren på denne måten, men at Prioritet.no er tilbake på indeksen så snart alt er ajour.

De av våre kunder – eksisterende og tidligere – som berøres av de nye retningslinjene vil bli kontaktet av Prioritets medarbeidere fortløpende.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke sitter med oversikt over nettsider der våre kunder har gjort egne tilpasninger. De av våre kunder som har lagt til egne elementer for søkemotoroptimalisering etter at vi leverte løsningen, og som er i tvil om endringene er i strid med nye regler, bes ta kontakt med Prioritet.

Prioritet er lei for den negative oppmerksomheten vi, og indirekte noen av våre kunder, er blitt utsatt for. Men vi håper at det går raskt å rydde opp, og vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå en tilsvarende situasjon i fremtiden. Det vil også i fremtiden komme nye retningslinjer fra Google. Vi etablerer nå rutiner som skal sørge for at vi er raskere på ballen med varsling neste gang det skjer.

Personlig har jeg ikke gått igjennom alle løsningene Prioritet har levert til sine kunder, men ingen av løsningene jeg har sett har vært i tråd med Googles Webmaster Guidelines, verken eksisterende eller eldre versjoner. Prioritet har levert løsninger som er tiltenkt søkemotorer og ikke brukere. Dette går klart frem av videoen som er tilgjengelig på Webkommunikasjon, og står for meg fortsatt som et uomtvistelig faktum. Webkommunikasjon har også dokumentert skjult tekst på kundesider. Et eksempel på hvordan skjult tekst fungerer er tilgjengelig hos Webkommunikasjon. Denne praksisen har aldri vært tillatt av Google, verken i tidligere versjoner av Webmaster Guidelines eller nåværende.

Hva som blir resultatet av Prioritets ryddesjau skal bli spennende å se. De er i hvert fall klar over at alt de foretar seg vil bli studert grundig, både av kunder og andre bransjeaktører. Jeg vil for ordens skyld legge til at jeg håper Prioritet klarer å rydde opp og redde sitt skakkjørte rykte. Ingen er tjent med den usikkerhet som har vært sådd med Prioritets løsninger.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler