Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Katalogoppføringer gir ingen gevinst

24.09.07

Under Webdagene i forrige uke holdt Karl Philip Lund fra .IXD og Hans Martin Sveindal fra Dyreparken i Kristiansand et innlegg om konverteringsrate. Sveindal innledet med å fortelle om hvilke alternative markedsføringskanaler Dyreparken har benyttet, og listet blant annet opp en del katalogtjenester. Jeg benyttet anledningen til å spørre om han mener Dyreparken har fått noen gevinst ved å være oppført i katalogene.

Det ikke overraskende svaret var «nei, katalogtjenester gir oss ingen gevinst», muligens med unntak av Kvasir og Gule Sider.

Dette er med på å underbygge mine tidligere påstander om at oppføringer i katalogtjenester jevnt over er pengene ut vinduet. Ikke bare må man følge nøye med på at informasjonen i oppføringene man kjøper er korrekt, man må også måle verdien av dem. Dette i seg selv er et omfattende arbeid, i tillegg til at oppføringen i seg selv ikke er lønnsom.

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt