Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Si det med (færre) ord

15.12.09

Jeg lever av å formulere meg. I mitt daglige virke formulerer jeg meg både muntlig og skriftlig, for eksempel når jeg holder foredrag eller lager informasjonsmateriell.

En av mine kjepphester gjennom flere år har vært fokus på budskapet. Hva er det som skal formidles? For meg er det viktig å nå ut med et budskap, da gjelder det å gjøre det med så få og enkle ord som mulig. Ikke fordi jeg tror mitt publikum eller min målgruppe ikke håndterer lange utredninger og komplisert språk, men fordi et enkelt språk og korte formuleringer sparer tid og reduserer risikoen for misforståelser. I tillegg øker sannsynligheten for at det jeg skal formidle faktisk blir lest eller hørt. Ingen orker å lese semantiske konstruksjoner på størrelse med Notre Dame.

Jeg lar derfor denne artikkelen stå som en åpen oppfordring til alle som leser den. Vennligst fatt Dem i enkel korthet!

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt