Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Fortreffeligheten av å levere ofte

30.09.10

Under IT-tinget 2010 snakket Karl Philip Lund (Shortcut) og Robert Isaksen (Hurtigruten) om en av mine kjepphester i prosjektledelse av IT-prosjekter; fortreffeligheten av å levere ofte.

En av de vanligste årsakene til at IT-prosjekter feiler er at de ikke leverer den funksjonaliteten de skal. Det blir gjerne nedsatt en prosjektgruppe som gjennomfører et stykke arbeid som til slutt ender ut i en leveranse. Tidligere gjennomførte man gjerne én prosess som resulterte i én leveranse, mens man i dag ofte gjennomfører denne prosessen med flere leveranser.

Det viktigste et IT-prosjekt gjør er å levere lite funksjonalitet ofte. I motsatt fall, ved å levere mye funksjonalitet sjelden, tilfører man løsningen mer funksjonalitet og dermed økt kompleksitet og risiko, slik figuren under viser.

Funksjonalitet og risiko i IT-prosjekter

Alternativet med å levere lite funksjonalitet ofte, reduserer kompleksiteten og risikoen for at noe går galt. Ved å levere lite funksjonalitet gjør man det enklere å korrigere feil i løsningen, samt å gjøre endringer i funksjonaliteten dersom den ikke er i henhold til brukernes forventninger, slik figuren under viser.

Funksjonalitet og risiko i IT-prosjekter

Når man skal prioritere funksjonalitet som skal leveres, lager man først en tabell som lister opp alle hovedfunksjonene man ønsker i løsningen. I tabellen putter man også inn estimater for pris og kompleksitet. Tabellen kan for eksempel se slik ut:

ID Beskrivelse Kost Nytte
1 Funksjonalitet 1 1 9
2 Funksjonalitet 2 3 7
3 Funksjonalitet 3 2 5
4 Funksjonalitet 4 6 7
5 Funksjonalitet 5 6 4
6 Funksjonalitet 6 8 4
7 Funksjonalitet 7 4 2
8 Funksjonalitet 8 9 1

Deretter omsetter man tabellen i en matrise. Den gjør det lett å velge hvilken funksjonalitet man bør prioritere først, slik.

Kost-/nyttemodell for IT-prosjekter

Figuren gjør det enkelt å velge det man kaller lavthengende frukt først.

Spesielt i store IT-prosjekter er denne formen for smidig prosjektgjennomføring både viktig, effektiv og gir umiddelbare resultater. Prosjektet leverer raskt og fortløpende, risikoen reduseres og brukerne blir fornøyde.

Merk at dette ikke er en beskrivelse av selve metodikken. Artikkelen er ment å illustrere prinsipper for å redusere risiko. Selve prosjektmetodikken kan gjennomføres etter forskjellige kjente smidige metodikker.

I stedet for å starte med lange forprosjekter, utredninger, diskusjoner i overdimensjonerte prosjektgrupper og annen tidkrevende akrobatikk som gjør en løsningsblind, bør man starte med å levere noe raskt. Man har tross alt en viss idé om hva man skal levere.

Sett i gang!

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler