Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Ikke drep dyra våre!

22.08.06

Få ting provoserer meg mer enn ufagkyndige mennesker som uttaler seg åpent på fjernsynet om ting de faen ikke har peiling på. Jeg innrømmer gjerne at jeg er veldig provosert og så forbanna at jeg banner på eget nettsted.

Jeg snakker om viltforvalningen i Norge.

Ulv

Det klassiske eksemplet er rovdyr, og ulven spesielt. Skal man tro bøndene på Hedmarken er ulven satans verk og en ond skapning som må fordrives med alle midler, enten det er krypskyting, løgn eller korrupt virksomhet. Når bondejævelen er så idiot og putter sine ferskvarer (les: sau) ut i ulvens matfat, så forsyner den seg naturlig nok deretter.

For en tid tilbake hørte jeg også en engstelig mamma uttale seg på fjernsynet, etter at det hadde lusket ulv rundt huset. Den lille familien hadde flyttet fra storbyen til Hedmarken, uten å ofre en tanke på at det streifer mer enn feite katter rundt husene der de flytter. Mennesket har ingen rett til å være herre over hvilke dyr som skal eksistere i norsk viltfauna. Mennesket er gjester i dyrenes rike, og må lære oss å sameksistere med alle arter som eksisterer. At ulven ikke er det som forårsaker størst svinn blant buskapen feier bøndene under teppet. Ulv hører naturlig hjemme i norsk natur. Punktum!

NRK skal ha ros for å ha fokus på temaet!

Elg

På Norge i dag på NRK så jeg for en stund siden en reportasje om en «ond elg» i Moldemarka. I motsetning til mennesker har ikke dyr den egenskapen at de kan være onde. Det er riktignok enkeltindivider som er mer pågående enn andre, men det har som regel sine årsaker, for eksempel at de er sultne, at vi krenker territoriet eller forstyrrer kalvingen. I reportasjen på NRK kunne man se en opprørt kvinne fortelle om hvordan elgen angrep henne og hunden hennes, hvorpå hun avslutter intervjuet med at «elgen ikke hører hjemme her». Hallo, du går i skogen, kvinne! Sier «skogens konge» deg noe? Det gikk i tillegg frem av intervjuet at dama hadde løs hund og at elgen var med kalv. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå elgkuas reaksjonsmønster.

Hva gjør politikerne?

Det er ikke mitt fagområde, så jeg har dessverre ikke satt meg godt nok inn i regjeringens politikk på området, men etter hva jeg forstår på veterinærsamboeren her i huset, syntes jeg det er provoserende at vi tilsynelatende ikke har en regjering som aktivt ivaretar dyras interesser.

Finnes det en politiker der ute som kan kaste glans over artikkelen med sitt nærvær? Post gjerne en kommentar!

Hvilken bakgrunn har jeg for å uttale meg?

Et argument som ofte går igjen blant rovdyrmotstandere er at vi «byfolk» ikke skal blande oss opp i diskusjonen. Vi har jo ingen erfaring med hvordan det er å ha buskap som skal forvaltes. Jeg har ett ord som tilsvar: Pisspreik! Som beboer i et demokrati benytter jeg meg av retten til å uttale meg på et mer nøytralt grunnlag enn hva man si om rovdyrmotstanderne, til tross for at jeg i skrivende stund er provosert vekk fra evnen til å være helt saklig. Som samboer med en veterinærspire, med særlig interesse for vilt, har jeg dessuten god tilgang på fakta og tallgrunnlag i rovdyrsaker. Hun deler for øvrig mitt syn i saken. Det er som nevnt ikke rovdyra som tar livet av mest buskap her i landet. Tog, (piggtråd)gjerder, biler og skrot på bondens eiendom er vanlige dødsårsaker.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt