Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Nettstedet ditt tilhører ikke deg

15.02.07

Du har et nettsted som du vedlikeholder og hvor du publiserer informasjon, selger varer eller tilbyr andre tjenester til dine kunder, leverandører eller partnere. Nettstedet er ditt hjertebarn, men her er en overraskelse: Nettstedet ditt tilhører ikke deg! Det tilhører brukerne dine.

Når dine besøkende benytter ditt nettsted, er det de som er brukerne, og de som har den fulle og hele kontrollen over hvordan de bruker det. Det er brukerne som bestemmer hvordan de vil benytte ditt nettsted. Dette innebærer blant annet at de står fritt til å velge blant annet hvilken nettleser de vil benytte, skjermoppløsning, støtte for proprietære formater som Flash, og en hel rekke andre momenter du som utvikler ikke kan bestemme for brukerne. Din viktigste jobb som utvikler, er å tilrettelegge et standardkompatibelt, brukervennlig, tilgjengelig og godt strukturert nettstted. Som utvikler må man derfor ta i betraktning blant annet følgende:

 • Enkelt og brukervennlig design. Det skal være raskt og enkelt å benytte ditt nettsted. Ikke sløs med brukernes tid, men hjelp de til raskt å fullføre det de kom dit for.
 • Respekter brukernes valg av nettleser, operativsystem, manglende støtte for proprietære formater, skjermoppløsning, egendefinerte skriftstørrelser, etc.
 • Brukere liker ikke reklame. Er ditt nettsted reklamefinansiert, må du tilrettelegge reklamen på en måte som ikke forstyrrer arbeidsflyten og ødelegger interaksjonen med brukeren. Reklame med lyd, eller lyd på et nettsted i det hele tatt, er kun forstyrrende for de som lytter til musikk. Nettstedet ditt skal ikke skrike til brukerne.
 • Sprett-opp-vinduer bruker man ikke. Unntaket kan være hjelpefunksjoner, eksempelvis underveis i en arbeidsflyt.
 • Informer brukeren om dine forutsetninger. Benytter du eksempelvis Flash, skal du opplyse om det i klartekst, slik at brukere uten støtte for Flash ikke ser et uforståelig tomrom der Flashelementet benyttes. Opplys om eventuelle forbedrede funksjoner ved bruk av JavaScript, og informer grundig om eventuelle krav til informasjonskapsler (cookies).
 • Testing! Du kan aldri få testet nettstedet ditt godt nok, og du vil garantert finne brukere som opplever ditt nettsted helt forskjellig fra hva du har sett tidligere. Blinde brukere forstørrer gjerne teksten, mens andre igjen fjerner CSS. Har du tenkt over at Google er blind? Test minimum de mest utbredte nettleserne, på de mest utbredte operativsystemene. Regelen er 3 x 3, det vil si Internet Explorer, Mozilla Firefox og Opera på Windows, Mac og Linux. Hvis budsjettet (og tiden) tillater det, tester du også flere nettlesere. To av dine beste verktøy er CSS-validatoren og HTML-validatoren.
 • Husk korrekturlesing! Få ting irriterer brukerne mer enn skrivefeil, og det virker lite seriøst.

Er det momenter du mener jeg har utelatt, eller noe du mener skulle vært annerledes, setter jeg stor pris på en kommentar! :-)

Inspirert av gapingvoid.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt