Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Hva skjer i Prioritet-saken?

19.09.07

Det har lenge vært stummende stillhet i Prioritet-saken. Alle venter på at noe skal skje. Vil Google inkludere Prioritet i sin indeks igjen? Vil Google kaste ut kunder av Prioritet? Rydder Prioritet opp hos sine kunder? De to første spørsmålene kan kun Google svare på, selv om enkelte forsøker å dra kjappe konklusjoner. Svaret på det siste spørsmålet er definitivt nei. Prioritet rydder ikke opp hos sine kunder!

I et brev fra Prioritet kan vi lese følgende:

Orientering fra Prioritet Norge AS

Kjære kunde,
Det har vært en del mediefokus på Prioritet Norge og våre SEO løsninger den siste tiden, og vi ønsker med dette å gi deg en kort orientering om hva dette gjelder.

Enkelte av løsningene vi leverer til våre kunder inneholder en hurtigmeny som legges inn på kundens websider. Dette for å gjøre det enklere for brukere å navigere på nettstedet, samt at det blir enklere for søkemotorene å få en oversikt over hva nettstedet dreier seg om. Google har reagert på plasseringen av og funksjonaliteten i enkelte av våre hurtigmenyer, da disse kan oppfattes som mer tilrettelagt for søkemotor enn for brukere av nettstedet.

For å være markedsledende og gi resultater for våre kunder har vi selvfølgelig vært nødt til å operere så nært opp mot Googles retningslinjer som mulig. Vi har hele tiden har vært på riktig side av disse retningslinjene, inntil Google endret dem medio Juni 07.

I henhold til de oppdaterte retningslinjene må enkelte aspekter ved vår SEO løsning justeres. For å markere dette, valgte Google å midlertidig fjerne vårt domene Prioritet.no fra sin index medio Juli.

Vi var allerede godt i gang med å oppdatere våre tekniske løsninger på dette tidspunktet. Da vi i tillegg ble fjernet fra Googles index, reagerte vi med å kalle tilbake alle ansatte fra ferie, og vi har siden jobbet på spreng for å oppdatere de aktuelle tekniske løsningene.

Vi vil understreke at ingen av våre kunder vil bli berørt i denne ryddeperioden, og at fjerningen av prioritet.no fra Google’s søk kun er midlertidig og gjort for å markere at løsningen må endres. Vi har hele tiden hatt en ryddig og tett dialog med både kunder og Google Norge og føler oss trygg på at alt normaliseres når vi har oppdatert våre løsninger innen den fristen Google har gitt oss.

Vi har også utvidet vår tekniske stab for å få fortgang i opprydningen, og for å utvikle produktet videre i tråd med Google sine retningslinjer.

Deler av innholdet er påstander jeg ikke har anledning til å motbevise, men jeg ser det allikevel som interessant å gå igjennom punkt for punkt og si hva jeg tror og mener.

Enkelte av løsningene vi leverer til våre kunder inneholder en hurtigmeny som legges inn på kundens websider. Dette for å gjøre det enklere for brukere å navigere på nettstedet, samt at det blir enklere for søkemotorene å få en oversikt over hva nettstedet dreier seg om. Google har reagert på plasseringen av og funksjonaliteten i enkelte av våre hurtigmenyer, da disse kan oppfattes som mer tilrettelagt for søkemotor enn for brukere av nettstedet.

En hurtigmeny kan være en god idé, forutsatt at den er implementert på en brukervennlig måte som gir brukeren en reell merverdi når man navigerer nettstedet. Imidlertid har jeg svært vanskelig for å se gode argumenter for å plassere hurtigmenyer i bunnteksten på siden, eller i andre deler av siden som er langt utenfor de områdene brukere normalt ser etter navigasjonselementer.

Jeg har her tatt utgangspunkt i en kunde jeg har felles med Prioritet. Nederst på siden, i bunnteksten finner man et lite ikon. Ved å holde musa over ikonet får man opp en meny med undermenyer. For en bruker gir verken hurtigmenyens plassering eller menyens innhold for andre enn søkemotorer. Innholdet er fjernet fra bildet for å anonymisere kunden.

Prioritet hurtigmeny

Denne løsningen er fortsatt i bruk. Prioritet hevder denne løsningen ikke er i konflikt med Googles retningslinjer. Jeg er ikke enig.

For å være markedsledende og gi resultater for våre kunder har vi selvfølgelig vært nødt til å operere så nært opp mot Googles retningslinjer som mulig. Vi har hele tiden har vært på riktig side av disse retningslinjene, inntil Google endret dem medio Juni 07.

Ingen av Prioritets løsninger som jeg har sett har vært i overensstemmelse med noen versjoner av Googles retningslinjer, verken før eller etter endringen i juni. Jeg mener Prioritet bruker dette som et vikarierende argument og et spill for galleriet som et påskudd for hvorfor deres løsninger plutselig er blitt «ulovlige». Løsningene til Prioritet har vært i strid med Googles retningslinjer hele veien.

I henhold til de oppdaterte retningslinjene må enkelte aspekter ved vår SEO løsning justeres. For å markere dette, valgte Google å midlertidig fjerne vårt domene Prioritet.no fra sin index medio Juli.

Hvor midlertidig utestengelsen er vet bare Google, og blir ikke løsningene «justert» blir jeg ikke overrasket om utestengelsen blir permanent.

Vi var allerede godt i gang med å oppdatere våre tekniske løsninger på dette tidspunktet. Da vi i tillegg ble fjernet fra Googles index, reagerte vi med å kalle tilbake alle ansatte fra ferie, og vi har siden jobbet på spreng for å oppdatere de aktuelle tekniske løsningene.

Hvis Prioritet jobber på spreng for å «oppdatere de aktuelle tekniske løsningene» venter jeg fortsatt i spenning. Ingenting har skjedd! Absolutt ingenting!

Vi vil understreke at ingen av våre kunder vil bli berørt i denne ryddeperioden, og at fjerningen av prioritet.no fra Google’s søk kun er midlertidig og gjort for å markere at løsningen må endres. Vi har hele tiden hatt en ryddig og tett dialog med både kunder og Google Norge og føler oss trygg på at alt normaliseres når vi har oppdatert våre løsninger innen den fristen Google har gitt oss.

Prioritet vet ikke om noen av deres kunder vil bli berørt. De vet heller ikke om utestengelsen kun er midlertidig. Det vet kun Google, og de del er ikke denne informasjonen med andre. Prioritet hevder at de har en dialog med Google Norway. Dette kan selvfølgelig ikke jeg verken bekrefte eller avkrefte, men jeg har latt meg fortelle at Google Norway ikke har vært i kontakt med Prioritet. Dette er kun et rykte jeg ikke kjenner riktigheten av.

For å oppsummere har det ikke skjedd noe som helst siden utestengelsen. Prioritet er fortsatt ute av Googles indeks. Ingen kunder er kastet ut. Enda. Prioritet har ikke endret løsningene sine.

Jeg følger selvfølgelig saken videre.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler