Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Hva er en åpen standard?

14.10.07

Jeg har skrevet følgende tekst som et førsteutkast til NUUGs folder om åpne standarder.

Hva er en standard?

En standard er en definisjon på noe, og det meste vi omgir oss med er definert av standarder. Eksempelvis har vi i Norge 230 volt i stikkontakten. Det er en standard. Innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi finnes også en rekke standarder, både proprietære standarder og åpne standarder. Proprietære standarder er spesifisert og eid av en eller flere kommersielle aktører, mens åpne standarder vanligvis er spesifisert og eid av uavhengige standardiseringsorganisasjoner som eksempelvis ISO og IETF. Man har standarder som dekker alt fra dokumentformater til kontaktene du bruker for å koble til eksternt utstyr som mus, ekstern harddisk og MP3-spiller.

Hva er en åpen standard?

For å vite noe om hva en åpen standard er bør man først forstå hva en proprietær standard er. En proprietær standard er utviklet av et selskap, hvor det kun er dette selskapet som har tilgang til å lese spesifikasjonen på standarden.

En åpen standard er tilgjengelig for offentligheten. Hvem som helst kan få tilgang til å lese standarden, bidra til den og få mulighet til å implementere den i løsninger man leverer, uten kostnader.

Se på melkekartonger som et dokumentformat og melken som informasjonen du putter inn i dokumentene dine. Hvordan hadde du reagert hvis du plutselig måtte kjøpe en egen melkekartongåpner fra Tine for å åpne kartongen og få tilgang til melken? Eksemplet visualiserer godt forskjellen på åpne og proprietære standarder, hvor man må benytte spesielle verktøy for å få tilgang til innholdet.

Et eksempel på en proprietær standard er dokumentformatet produsert av Microsoft Word (DOC). Et eksempel på en åpen standard er Open Document Format (ODF). I praksis løser disse to standardene det samme formålet. Forskjellen er imidlertid at det kun er Microsoft Word som kan lagre og åpne dokumentformatet DOC, mens hvem som helst kan lagre og åpne ODF.

Hvorfor skal vi bruke åpne standarder?

Den åpenbare fordelen med et åpent format, er at du uproblematisk kan ta med deg dine data dersom du skulle bytte maskin, operativsystem eller programvare. Videre kan du uproblematisk også utveksle data med personer som benytter andre plattformer. Du trenger heller ikke tillatelse fra noen for å benytte deg av den åpne standarden.

Hvilke fortrinn gir bruk av åpne standarder?

  • Leverandøruavhengighet
  • Sikkerhet mot uønskede endringer i standarder som benyttes
  • Mer robuste standarder — hvor er logikken i at et tekstdokument skal være virusspreder?
  • Ingen kostnader tilknyttet bruk av åpne standarder
  • Bedre, raskere og sikrere integrasjon mot andre systemer
  • Interoperabilitet
  • Økt konkurranse i markedet
  • Økt sikkerhet — du vet hva standarden inneholder og ikke minst ikke inneholder
  • Gjenbruk av komponenter som allerede er oppfunnet

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Programvare

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler