Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Universell tilgjengelighet

10.12.07

Universell tilgjengelighet er en utfordring webutviklere møter daglig, og handler om å gjøre et nettsted tilgjengelig for flest mulig.

Universell tilgjengelighet handler om å tilrettelegge et nettsted for forskjellige nettlesere, forskjellige operativsystemer, for søkemotorer, for brukere med spesielle behov som blant annet blinde og svaksynte og for forskjellige enheter som fjernsyn, mobiltelefoner og utskrift. Selv om dette er nok til å få enhver webutvikler til å utvikle kronisk prestasjonsangst, er det allikevel en overkommelig oppgave som ikke trenger å fordyre utviklingsprosessen.

Webstandarder

Som for det meste annet innen IT finnes det også standarder for hvordan man utvikler for web. Som webutvikler har du garantert benyttet deg av standardene CSS og HTML eller XHTML, utviklet av W3C.

Første steg på veien mot universell tilgjengelig er å benytte de etablerte webstandardene. Ved å benytte webstandardene unngår man at nettleserne og enhetene som skal besøke nettstedet feiltolker det man utvikler og presenterer feil resultat. I tillegg er man sikret kompatibilitet med påfølgende versjoner av webstandardene, slik at også gamle nettsteder vises korrekt i fremtiden, og ikke må utvikles på nytt. Den som ikke forstår verdien av webstandarder kommer ikke til å lykkes på web.

Imidlertid er det ikke tilstrekkelig å kunne CSS og XHTML til fingerspissene, selv om det burde være slik. Det kreves også kompetanse om hvordan webstandardene oppfører seg i forskjellige nettlesere, da dette varierer fra nettleser til nettleser. Arbeid som ser fint ut i Firefox kan gjerne se fullstendig ødelagt ut i Internet Explorer, et velkjent scenario.

Kompetanse

Løsningen for å skape universell tilgjengelighet og tilnærmet identisk resultat på tvers av nettlesere og enheter, er kompetanse. Ikke bare om selve webstandardene, men også om hvordan de oppfører seg i forskjellige nettlesere. Kompetanse er noe man opparbeider seg først og fremst gjennom erfaring og ved å tilegne seg kunnskap gjennom litteraturen. Det finnes svært mange bøker som tar for seg universell tilgjengelighet og beste praksis innen området. Blant de beste og mest kjente finner man «Bulletproof Web Design» av Dan Cederholm og «Designing With Web Standards» av Jeffrey Zeldman.

Testing

Uavhengig av hvor godt du kjenner webstandardene eller hvor god din kompetanse er innen hvordan webstandardene oppfører seg i de forskjellige nettleserne, kommer du aldri unna testing. Å teste arbeidet i flere nettlesere er en kritisk suksessfaktor hvis man ønsker å lykkes med universell tilgjengelighet. Stikkordet er å teste ofte og mye.

Nøkkelen til å teste i forskjellige nettlesere ligger naturlig nok i å ha tilgang til disse nettleserne, hvilket kan være en utfordring i seg selv. Det er ikke bare tilstrekkelig å ha tilgang til siste versjon av nettleseren, man må også ha tilgang til eldre versjoner for å sikre at eventuelle brukere av denne versjonen også får tilnærmet samme resultat som i de nyere versjonene. Den ideelle måten å bygge opp et testmiljø på er ved hjelp av virtualiseringsløsninger som VMware eller Parallels.

På overordnet nivå har jeg utviklet en enkel tommelfingerregel for testing på forskjellige plattformer. Tommelfingerregelen jeg har kalt «3 x 3» betyr at man skal teste minst tre forskjellige nettlesere på minst tre forskjellige plattformer. Eksempelvis skal man teste Internet Explorer, Firefox og Opera på Windows, Safari, Opera og Firefox på Mac og Firefox, Opera og Konqueror på Linux. Hos oss har vi tilrettelagt en testmatrise hvor vi gjennomgår en testrutine for hver kombinasjon av nettleser, operativsystem og enhet. Det er også viktig å inkludere test på mobiltelefoner og andre enheter, dersom det er nødvendig.

Verktøy

Som webutvikler er det noen uunnværlige verktøy man gjør seg avhengig av når man arbeider. Heldigvis finnes det svært mange gode gratisverktøy tilgjengelig på internett. Følgende verktøy er obligatoriske i enhver webutviklers verktøykasse:

Denne artikkelen står i dag på trykk i Web Magasin. Enten du er leser av bladet, fast leser av bekkelund.net, eller tilfeldig forbipasserende, kan du diskutere innholdet i kommentarfeltet.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt