Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Regjeringen for åpne standarder

19.12.07

Åpne standarder

Regjeringen har i dag gitt ut en pressemelding om at offentlig informasjon som skal ut på web, skal være i formatene HTML, ODF eller PDF. Jeg siterer:

Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF. Tiden hvor man fant offentlige dokumenter kun tilgjengelig i Microsofts Word-format vil med det gå mot slutten.

I følge pressemeldingen skal dokumentformatene brukes som følger:

 • HTML skal være primærformatet for publisering av offentlig informasjon på Internett.
 • PDF (1.4 eller nyere eller PDF/A – ISO 19005-1) er obligatorisk i tilfeller hvor man ønsker å bevare opprinnelig utseende på et dokument.
 • ODF (ISO/IEC 26300) skal anvendes til å publisere dokumenter som skal kunne endres etter at du har lastet det ned, for eksempel skjemaer som skal fylles ut av brukeren.

Hva betyr dette for meg?

Du lurer sikkert på hva dette betyr for deg. Hvorfor skulle det være et problem å publisere dokumenter i Microsoft Office Word-formatet?

Si at du har barn på skolen, for eksempel videregående skole. Hvis skolen distribuerer dokumenter til elevene i Word-formatet, er elevene avhengige av Microsoft Office for å få åpnet dokumentene. Det betyr at du som forelder må kjøpe en lisens på Microsoft Office, i stedet for å selv stå fritt til å velge hvilken kontorapplikasjon barnet ditt skal bruke.

Dette har selvfølgelig ingenting med Microsoft å gjøre, men hvordan du som IT-bruker selv skal ta kontroll over din egen hverdag og få full valgfrihet både hva gjelder programvare og operativsystem.

Hva krever dette av meg?

For å åpne filer lagret i de åpne formatene kan du benytte deg av følgende applikasjoner:

 • For Windows:
  • HTML: En nettleser, for eksempel Firefox eller Opera (begge gratis)
  • PDF: En PDF-leser, for eksempel Adobe Reader (gratis)
  • ODF: En kontorpakke, for eksempel OpenOffice (gratis)
 • For Mac:
  • HTML: En nettleser, for eksempel Safari, Firefox eller Opera (alle gratis)
  • PDF: Mac OS X har innebygget PDF-leser i operativsystemet
  • ODF: En kontorpakke, for eksempel NeoOffice (gratis)
 • For Linux:
  • HTML: En nettleser, for eksempel Konqueror, Epiphany Firefox eller Opera (alle gratis)
  • PDF: En PDF-leser, for eksempel XPDF (gratis)
  • ODF: En kontorpakke, for eksempel OpenOffice (gratis)

Hva kan du gjøre?

Selv om vedtaket ikke trer i kraft før 1. januar 2009, kan du allerede nå gi beskjed til de instansene du er i kontakt med om at du ikke ønsker dokumenter i proprietære formater. Dersom din kommune publiserer Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner eller Excel-regneark sender du dem en e-post og henviser til pressemeldingen fra regjeringen. Be dem om å ta i bruk formatene det henvises til i pressemeldingen.

Det er svært gledelig at regjeringen går for bruk av åpne standarder i det offentlige, og jeg benytter anledningen til å gratulere de som har bidratt til resultatet.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt