Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Norge stemmer ja til OOXML

29.03.08

Endelig er vi direkte inne med Martin Bekkelund, som har deltatt i møtet med Standard Norge Komité 185 (SN K/185), og Martin, hva er din umiddelbare respons til resultatet?

Jeg har hele veien vært motstander av ISO-sertifisering av OOXML. Jeg følte at møtet gikk bra og ryddig for seg. I forrige runde stemte Norge nei til OOXML, hvor vi hadde 12 kommentarer som underbygget vår stemme. Disse 12 kommentarene ble diskutert på dagens møte, men da kommentarene var gjennomgått viste det seg at kun 2 av 12 kommentarer var tilfredsstillende av Microsoft / ECMA. De resterende 10 ble ikke imøtekommet, noe majoriteten av møtedeltakerne var enige i.

Du er altså skuffet over at Norge derfor stemmer ja?

Skuffet er ikke dekkende for hva jeg føler akkurat nå. Hvis vi tilføyer ord som sjokkert, forbauset, perpleks og forbannet begynner vi å nærme oss. I tillegg ser vi jo hvordan pressen omtaler prosessen, med artikler som Skandaleprosess av Standard Norge.

Tar du det personlig, Martin?

Selv om jeg er en enkel sjel og ikke er spesielt komplisert, tar jeg det allikevel ikke personlig. Til tross for at jeg er ung, har jeg vært lenge nok i bransjen til å ikke la dette påvirke meg personlig. På den andre siden kommer jeg nok til å tenke litt ekstra på resultatet når jeg endelig slukker lyset og skal legge meg i kveld. Enkelte av oss som deltar i standardiseringsarbeidet deltar på frivillig basis, uten noen form for godtgjørelser, i motsetning til visse andre.

Hva mener du?

Jeg deltar i SN K/185 fordi jeg personlig engasjerer meg i standarder, spesielt åpne standarder. Arbeidet jeg legger ned i SN K/185 vil aldri bli lønnsomt for meg, det vil alltid være en kostnad jeg aldri får dekket, og blir lett nedprioritert i forhold til annet arbeid. Microsoft, på sin side, kan avsette både tid, penger og andre ressurser i dette arbeidet. De har et velsmurt apparat å sette inn i kampen om å få OOXML ISO-sertifisert. Det føles derfor ekstra forsmedelig at Standard Norge overkjører komiteen fullstendig, og velger å se bort fra de innspill de har fått igjennom dagens møte.

Hvis dette er måten standardiseringsarbeid gjennomføres i Norge, ønsker ikke jeg å delta.

Mener du at Standard Norge overkjører komitémedlemmene?

Ja, definitivt! På nei-siden finner vi blant annet Steve Pepper og Erlend Øverby, som har deltatt i SN K/185 siden den ble opprettet for mange, mange år siden. Begge er de sjokkert, forbannet og forundret over å ha blitt neglisjert på denne måten. Både Steve og Erlend har uttalt at de har mistet respekten for Standard Norge, og de føler nå at deres kompetanse som eksperter på XML-baserte standarder er fullstendig neglisjert. Deres arbeid gjennom mange år blir plutselig ikke verdt noe.

Føler du deg overkjørt, Martin?

Ja, selvfølgelig gjør jeg jo det. Jeg har dessverre ikke den tunge, tekniske kompetansen vi finner hos både Steve Pepper og Erlend Øverby, men jeg har allikevel mine klare oppfatninger av hvorfor OOXML ikke bør ISO-sertifiseres.

Så du ble ikke hørt på møtet i dag?

Jeg holdt bevisst kjeft gjennom hele møtet. Så lenge mennesker med mer kompetanse enn meg fikk fremmet de synspunktene jeg står for, så jeg ingen grunn til å unødvendig tilføre debatten enda mer munnhuggeri.

Munnhuggeri? Var det en amper stemning i møtet?

Stort sett gikk møtet rolig for seg. Imidlertid oppstod det en diskusjon hvor Shahzad Rana dro sine dårlig kamuflerte hersketeknikker for langt, og fikk provosert Knut Yrvin til å heve stemmen. Heldigvis var møtelederen klar på at denne typen retorikk ikke var akseptabel fra noen av partene.

Apropos møteleder… Hvordan ble beslutningen om å stemme ja tatt?

Beslutningsprosessen er den mest absurde jeg har noensinne har vært vitne til. Etter møtet i SN K/185 ble deltakerne fra BRM værende igjen med lederen av komiteen — Steve Pepper — og tre representanter fra Standard Norge. Dette oppfølgende møtet førte selvsagt ikke til videre enighet om å stemme verken ja eller nei. Standard Norge ble derfor sittende igjen og ta beslutningen på egenhånd. Den massive motstanden mot ISO-sertifisering av OOXML, og flertallet i komiteen som ikke ønsker OOXML som en ISO-standard, ser ikke ut til å ha hatt betydning for beslutningen.

Hvilke konsekvenser vil det få?

Etter møtet i SN K/185 tok flere av oss en matbit og et par pils, før vi fikk vite resultatet. Straks resultatet var klart startet en heftig diskusjon på e-postlisten i SN K/185, hvor det ble skissert flere aksjonsformer.

Hvilke aksjonsformer ble diskutert?

Vi snakker om kollektiv utmeldelse av SN K/185, kontingentnekt, anmeldelse til konkurransetilsynet, rapportering til EU, ønske om gransking fra Nærings- og handelsdepartementet, og så videre. Det finnes mange måter å reagere på.

Wow! Dette er krutt i en ellers traust IT-bransje!

Ja, det er dramatisk. Microsoft har gått for langt denne gangen. Vi vet alle at Microsoft har tråkket over noen grenser, misbrukt ISOs troverdighet og strukket strikken lenger enn hva de kanskje burde. Selv om de kanskje får gjennomslag for ISO-sertifisering av OOXML, vil det kanskje allikevel være en sak som feller de til slutt. «What goes around, comes around», osv.

Du mener altså at Microsoft skyter seg selv i foten selv om de oppnår det de faktisk ønsker?

Ja. Denne saken har fått så mye oppmerksomhet og markedet har merkbart mistet troverdighet til Microsoft, så denne saken bidrar neppe til å fremme et positivt bilde av Microsoft. Den norske versjonen av OpenOffice lastes ned ca. 45 000 ganger hver måned. Det er for meg et kraftig signal om at Microsofts forretningsmodell hører fortiden til.

Enkelte vil sikkert hevde at du først nå kritiserer denne prosessen, nå som ja-stemmen er et faktum?

Det er lett å trekke en slik konklusjon. Imidlertid må jeg si meg svært overrasket over utfallet. Hvem skulle tro at man kan stemme ja til ISO-sertifisering av OOXML når kun 2 av 12 kommentarer er tilstrekkelig imøtekommet av Microsoft / ECMA?

Det høres merkelig ut. Hva er argumentet for å stemme ja?

Standard Norge mener — i motsetning til ekspertene — at et ISO-stempel på OOXML vil bedre standarden, samt bedre Norges mulighet til å påvirke fremtidige revisjoner.

Det høres ut som et plausibelt argument. Hva er feil med det?

Den som fremmer dette argumentet kjenner ikke Microsofts historie innen standardisering. Microsoft er kun ute etter det sårt etterlengtede ISO-stempelet på OOXML, slik at de kan få innpass for OOXML som obligatorisk dokumentstandard i offentlig sektor verden over. Imidlertid er Microsoft sannsynligvis kjapt ute av ISO-døra straks stempelet er mottatt, og oppfølgende revisjoner vil kanskje aldri gjøres gjennom ISO. Microsoft har en stor nok brukermasse til å ikke trenge å kjøre fremtidige revisjoner av OOXML gjennom ISO.

Så vi kommer altså til å høre mer fra deg i denne saken?

Ja, garantert! Denne prosessen har vært så uryddig at den må granskes av eksterne myndigheter. Diskusjonen raser nå på SN K/185 sin e-postliste, hvor både Håkon Wium Lie, Thomas Gramstad og Geir Isene har uttrykt sterk mistillit til Standard Norge.

Hva med deg, hvordan er din tillit til Standard Norge?

Hvilken tillit? Den tilliten jeg hadde igjen etter et uryddig møte den 22. august i fjor, ble noe forbedret etter et godt møte i dag, men forsvant som dugg fra solen etter at resultatet ikke var i nærheten av å gjenspeile diskusjonen i møtet i SN K/185.

Det var alt vi rakk for denne gang. Vi takker en sliten Martin Bekkelund for praten, som lover å komme tilbake med oppfølgende kommentarer.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Standarder

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler