Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Litt om kommentarer

09.07.08

Kommentar til godkjenning på bekkelund.net

Jeg fikk nylig en henvendelse vedrørende mitt kommentarsystem, med spørsmål om hvorfor kommentarer legges til godkjenning. Ettersom dette kan være av interesse for flere, presenterer jeg her den fulle oversikten over hvordan kommentarsystemet fungerer her på bekkelund.net.

Systemet er laget som en trappetrinnsmodell i tre deler:

  1. Filtrering av IP-adresser
  2. Filtrering av ukjente kommentatorer
  3. Filtrering av ord

Filtrering av IP-adresser

I utgangspunktet legges alle kommentarer i en godkjenningskø. Fra denne køen markerer jeg spam, som til slutt havner i en egen spam-liste. Fra spam-listen plukker jeg ut IP-adresser som har publisert mer enn 10 spam-kommentarer fra den aktuelle IP-adressen, hvorpå IP-adressen blokkeres. Enkelte IP-adresser har lagt igjen så mye som 2000 kommentarer.

Den komplette listen over IP-adresser har jeg publisert på en egen side, slik at du kan dra nytte av den, for eksempel på ditt eget nettsted.

Filtrering av ukjente kommentatorer

Som nevnt blir i utgangspunktet alle kommentarer lagt i en godkjenningskø. Første gangen du legger igjen en kommentar på bekkelund.net, blir kommentaren lagt i denne køen, slik at jeg skal kunne verifisere at du ikke er en spammer. Dersom kommentaren overholder retningslinjene for kommentarposting, godkjenner jeg kommentaren. Jeg sensurerer eller endrer aldri kommentarer som overholder retningslinjene, og strekker meg svært langt for å publisere alle kommentarer. I løpet av de siste fem årene har jeg kun sensurert en håndfull kommentarer.

Neste gang du legger igjen en kommentar med samme navn, e-postadresse og nettsted, vil kommentaren bli publisert umiddelbart, forutsatt at den ikke stoppes av punkt 3. Det vil si at dersom du tidligere har fått godkjent en kommentar, vil ikke påfølgende kommentarer plasseres i godkjenningskøen.

Dersom din nettleser aksepterer informasjonskapsler fra bekkelund.net, vil nettleseren automatisk huske navn, e-postadresse og URL, slik at du slipper å huske det selv. Jeg anbefaler derfor deg som leser å akseptere informasjonskapsler fra bekkelund.net. Dersom du er skeptisk til bruk av informasjonskapsler, har jeg skrevet en personvernpolitikk som beskriver hva informasjonskapsler benyttes til og hvordan de håndteres.

Filtrering av ord

Dersom du har lagt igjen og fått godkjent en kommentar tidligere på bekkelund.net, men allikevel opplever at dine kommentarer legges til godkjenning, er det fordi kommentaren inneholder ett eller flere ord som er definert slik at kommentarer som inneholder disse ordene må godkjennes før de publiseres.

Typisk er dette ord som er navnet på tvilsomme medikamenter eller ditto pengespill. Jeg har også publisert den fulle listen over ord som filtreres, slik at du kan forholde deg til den, eller benytte den på ditt eget nettsted.

Jeg vurderer for øvrig å kutte ut ordfiltreringen, da de to første punktene i teorien skal være tilstrekkelig. Bakgrunnen er at jeg ønsker å redusere tiden fra en kommentar postes til den faktisk blir publisert.

Ord til ettertanke

Spam er et enormt problem for de fleste som drifter et nettsted med mulighet for å fylle ut et skjema, eksempelvis et kommentarskjema. Mange velger å benytte en automatisert tjeneste for filtrering av spam, som for eksempel Akismet, men slike tjenester fjerner ikke problemet med forbruk av båndbredde. Ved å sperre IP-adresser reduserer man båndbreddebruken spammerne bruker. Redusert bruk av båndbredde betyr reduserte kostnader for din ISP, som igjen betyr billigere tjenester til deg.

Spam er som nevnt et stor problem, og det finnes mange kreative måter å filtrere spam på. I snart tre år har jeg brukt systemet omtalt i denne artikkelen. I snart tre år har jeg vært fullstendig spam-fri her på bekkelund.net. Derfor velger jeg med denne artikkelen å dele informasjon om min løsning. Kun ved å dele informasjon om hva som fungerer kan vi lage de optimale løsninger som fungerer. Derfor oppfordrer jeg også deg til å skrive om hvordan din løsning fungerer. Skriv en artikkel og legg igjen trackback.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler