Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

VirtualBox

04.08.08

VirtualBox-logo

De fleste som har prøvd virtualisering kjenner sannsynligvis til både Parallels, Virtual PC og VMware. Fellesnevneren for disse er at de koster penger og gjerne er litt store og tunge. Ved en ren tilfeldighet kom jeg over VirtualBox, som gjør akkurat det samme som de omtalte. Forskjellen er imidlertid vesentlig på et par områder. VirtualBox er fri programvare, gratis og finnes til blant annet Linux, Mac og Windows.

Jeg har ikke gjort omfattende sammenligningstester av VirtualBox mot verken Parallels, Virtual PC eller VMware Fusion, men ettersom jeg har vært langtidsbruker av alle de omtalte, føler jeg allikevel at jeg har et relevant sammenligningsgrunnlag. Jeg har heller ikke gjort ytelsestester, men kun basert meg på brukervennlighet og den generelle opplevelsen. VirtualBox har selv en funksjonsliste på sitt nettsted, hvor man kan sammenligne funksjonalitet.

VirtualBox var for meg så godt at jeg nå har kastet både Parallels og VMware ut vinduet. Brukergrensesnittet er mer intuitivt, funksjonaliteten tilstrekkelig og ytelsen virker umiddelbart noe bedre. I VirtualBox kjører jeg ymse Linux-distribusjoner, hvor jeg tester forskjellige applikasjoner og funksjonalitet for både private og jobbformål.

Der nedlastet versjon av VMware tar hele 171 MB, Virtual PC 64 MB og Parallels 88 MB, tar VirtualBox kun 27. Mindre program er lik bedre ytelse, pleier å være en god tommelfingerregel. Uformelle tester jeg har lest, tyder på at dette stemmer også i dette tilfellet.

Så langt har all program- og maskinvare vært kompatibel med VirtualBox, så jeg har lite annet å gi enn en tommel opp.

Martin anbefaler VirtualBox

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt