Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Rangering av kommentarer for nettaviser

06.08.08

Jeg har i mange år irritert meg over kommentarer til ymse nettaviser jeg frekventerer. I utgangspunktet ønsker jeg en åpen debatt og fri tale rundt emnene som diskuteres. Imidlertid har historien og all erfaring vist oss at en stor andel av lesermassen ikke klarer å føre en normal diskusjon, slik voksne mennesker bør gjøre. Resultatet blir at kommentarene ofte ødelegger for artikkelen, enten ved å spre uriktigheter om innholdet i artikkelen, eller at kommentatorene rett og slett oppfører seg som pubertale tenåringer.

Alternativet har enten vært å stenge fullstendig for kommentarer, eller å la kommentarene ødelegge en ellers konstruktiv debatt eller gode artikler. Et tredje alternativ er imidlertid å la brukerne selv rangere kommentarer, ved å trykke pluss eller minus ved artikler de finner henholdsvis gode eller dårlige. Systemet vil være essensielt på større nettsteder med mange anonyme kommentatorer. Vi ser det eksempelvis i bruk hos Engadget, som har en svært pen implementering av hvordan det kan gjøres, hvor man benytter pluss eller minus for bra og dårlig, eller et utropstegn for å rapportere upassende kommentarer.

Kommentar-rating hos Engadget

Min oppfordring går derfor til norske nettaviser om å implementere tilsvarende funksjonalitet for å kunne la leserne tilkjennegi hva som er verdifullt og hva som er søppel.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt