Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Ødelegger piratkopiering markedet for fri programvare?

29.03.09

Free Software

Free Software | ryyo | CC-BY-NC-SA

Det korte svaret er nei, piratkopiering ødelegger ikke markedet for fri programvare.

For å forstå svaret, må man se på mekanismene rundt og årsakene til piratkopiering. Hva er det som utløser piratkopiering? Er det pris? Er det tilgjengelighet? Er det kvalitet?

For mennesker uten kunnskap om hva fri programvare er, er det nærliggende å tro at pris er en årsak til at piratkopiering av lukket programvare kan ødelegge markedet for fri programvare. Når lukket programvare kan lastes ned gratis, men ulovlig, da er vel hele poenget med fri programvare vekk?

Slett ikke.

Fri programvare handler ikke om penger, selv om reduserte lisenskostnader er en hyggelig bieffekt av fri programvare. Lisensen er som regel gratis, men det er ingenting som forhindrer folk fra å ta betalt for lisensen til fri programvare.

Fri programvare handler om fire grunnleggende prinsipper, som definert av Free Software Foundation:

 1. Frihet til å bruke programmet for et hvilket som helst formål.
 2. Frihet til å studere hvordan programmet fungerer, og til å tilpasse dine behov.
 3. Frihet til å spre kopier så du kan hjelpe dine venner.
 4. Frihet til å forbedre programmet og spre dine forbedringer så alle kan nyte godt av dem.

Hvis vi ser disse fire punktene opp i mot påstanden om at piratkopiering ødelegger markedet for fri programvare, kan vi resonere oss frem til følgende:

 1. Piratkopiert lukket programvare kan selvsagt brukes til et hvilket som helst formål. Man har jo allerede brutt loven ved å erverve seg en ulovlig kopi, hva skulle hindre en i å også bryte lisensen?
 2. Man får ikke innsyn i kildekoden på piratkopiert lukket programvare.
 3. Man kan ikke endre kildekoden på piratkopiert lukket programvare. Og nei, reverse engineering er ikke sammenliknbart.
 4. Piratkopiert lukket programvare kan selvsagt deles med hvem som helst. Man har jo allerede brutt loven ved å erverve seg en ulovlig kopi, hva skulle hindre en i å gi kopien videre?

Det er altså en dødfødt tanke å tro at piratkopiering ødelegger markedet for fri programvare. Det handler nemlig ikke om pris, men om hvilken frihet du har innenfor loven til å bruke, studere, endre og distribuere programvaren slik du selv ønsker.

Ved å erverve deg en ulovlig kopi av lukket programvare har du allerede i utgangspunktet her brutt loven. Alt du gjør videre med denne programvaren vil være å betrakte som ulovlig, enten det er bruk, studering, endring eller deling.

Du har heller ikke anledning til å leie inn hjelp til å bistå deg med den ulovlig ervervede programvaren, dersom du skulle ha behov for tjenester som installasjon, oppsett, opplæring, drift, brukerstøtte, konsulentbistand, utviklingsbistand eller liknende. Med fri programvare står du fritt til selv å velge leverandør.

Spørsmålet er, hvorfor piratkopierer folk lukket programvare? Er det på grunn av kvalitet? Nei, den lukkede programvaren har samme kvalitet uansett om den er kjøpt eller piratkopiert. Kan det være på grunn av tilgjengelighet? Neppe, det meste av programvare i vår del av verden er tilgjengelig over alt, ofte tilgjengelig for kjøp og nedlasting via internett. Er det på grunn av pris? Sannsynligvis.

Poenget er altså at pris sannsynligvis er den utløsende faktoren for å piratkopiere lukket programvare.

Samtidig vet vi at pris ikke er den viktigste årsaken til å velge fri programvare. Det er friheten fri programvare gir som er de viktigste argumentene. Så lenge de to argumentene ikke er sammenfallende, mener jeg at piratkopiering av lukket programvare aldri vil ødelegge markedet for fri programvare.

Satt i en bedriftssammenheng er det også helt opplagt at piratkopiering av programvare ikke er en god IT-strategi, selv om vi vet at det forekommer. Derimot er fri programvare sannsynligvis en av de mest lønnsomme strategiene som finnes.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt