Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Journalistikkens død

28.04.09

Journalistene har inntatt internett. Ikke bare med nettutgaver av papirblekkene sine, det siste året har de også inntatt sosiale medier for fullt. Redaktører og kjendisjournalister er aktive på blant annet Twitter.

Et av temaene som diskuteres til det kjedsommelige, er fremtidens journalistikk og hvordan dialog og nyhetsformidling vil skje ved hjelp av internett.

I et rolig øyeblikk på egen terrasse, falt det meg inn at journalistyrket kan dø fullstendig ut. I hvert fall i sin eksisterende form. Ikke at jeg håper det skjer, men tanken om hvordan det kan skje streifet meg.

Tradisjonelt sett har journalister innhentet nyheter fra nær og fjern, for så å presentere dem i et mer eller mindre egnet medium, det være seg på nett, papir eller fjernsyn. Tradisjonelt sett har vi vært avhengige av disse kildene og deres nyhetsinnsanking for å holde oss oppdatert. I dag kan derimot hvem som helst publisere nyheter og potensielt sett nå ut til det samme publikumet, fortrinnsvis via internett.

Slik jeg ser det, finnes det for tiden tre aktuelle distribusjonsformer for å distribuere nyheter og informasjon.

Den tradisjonelle

Tradisjonell formidling av nyheter

Den tradisjonelle modellen fungerer som tidligere beskrevet, ved at en journalist innhenter informasjon om en sak, bearbeider informasjonen og publiserer den på et gitt medium

Den direkte

Direkteformidling av nyheter

Den direkte modellen er den internett i større og større grad legger opp til, ved at du som nyhets- og informasjonskonsument kan hente denne informasjonen direkte fra kilden. På samme måte kan du også være din egen nyhets- og informasjonsprodusent, for eksempel slik jeg er med denne bloggen. Nyheten og informasjonen publiseres der den oppstår.

Via aggregatoren

Aggregering av nyheter

En tredje modell, som allerede finnes, men som jeg tror vil bli viktigere i tiden som kommer, er rene aggregatorer. Det vil si tjenester som automatisk henter nyhetene direkte fra kilden, aggregerer og presenterer dem for konsumenten. Google News er en slik tjeneste.

Forskjellen på en aggregator og den tradisjonelle modellen, er at med aggregatoren er allerede nyheten og informasjonen produsert der den oppstod, mens i den tradisjonelle modellen er det journalister som gir nyheten verdi ved å skrive om den og publisere den.

Stikkordet her er semantikk, hvor det semantiske nettet vil være avgjørende for å få denne typen tjenester til å fungere.

Hva med journalisten?

Hva blir journalistens rolle i denne modellen? Den tradisjonelle modellen fungerer hovedsakelig ved hjelp av journalister. I den direkte modellen har ikke journalisten noen rolle i det hele tatt. Nyheten publiseres der den oppstår, hvor konsumenten kan få tilgang til den uten at en journalist trenger å involveres i prosessen. I aggregatoren kan journalisten kun spille en mindre rolle, ettersom nyheter innhentes automatisk, aggregeres og videreformidles.

Hva med troverdigheten?

Troverdighet og kildekritikk er alltid gjenstand for diskusjon, enten det gjelder troverdigheten og objektiviteten ved det en journalist produserer, eller nyheter og informasjon vi får direkte tilgang til via internett.

Hva svarer du hvis jeg spør deg om journalister er troverdige og objektive?

Kvalifisert synsing

Et viktig poeng er at dyktige journalister gjerne er kvalifiserte synsere. En god journalist kan belyse en sak på måter man selv kanskje ikke vil ta i betraktning.

Konklusjon

Det finnes ingen konklusjon fra min side. Jeg har forsøkt å belyse flere potensielle utfall om hvordan fremtiden vil fortone seg. Hva som faktisk vil skje, aner jeg ikke.

Hva tror du?

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler