Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Personvernet står for fall

06.05.09

Personvernet savnet

Denne saken handler om underholdningsbransjens desperate jakt på ulovlige distributører av digitalt innhold, såkalte pirater. Den starter med at Advokatfirmaet Simonsen under tvil får tillatelse av Datatilsynet til å overvåke ulovlig fildeling i hensikt av å politianmelde ulovlig aktivitet.

For en tid tilbake gikk underholdningsbransjen, med Advokatfirmaet Simonsen i spissen, derimot direkte til sak mot bredbåndsleverandøren Lyse, for å få utlevert identiteten til en av Lyses kunder. Bakgrunnen er at denne kunden ulovlig har distribuert den norske spillefilmen Max Manus via fildelingsnettverk.

Ønsker vi selvtekt velkommen?

Det spesielle ved denne saken er at det er Advokatfirmaet Simonsen og underholdningsbransjen som ber om å få utlevert identiteten, og ikke Politiet, som vil være det helt naturlige i en sak hvor det har blitt begått straffbare handlinger. Du kan sammenlikne det med at du har kjørt for fort og blir avfotografert i en fotoboks. I stedet for at det er Politiet som tar affære, blir du møtt av en illsint gjeng lokale naboer til fotoboksen, som ønsker å ordne opp på egenhånd, uten rettslig kjennelse. Selvtekt kalles det. Skremmende, ikke sant?

Forholdene ved denne saken er i seg selv besynderlige. Men det er allikevel ikke det mest urovekkende. I går falt dommen i saken som kjøres mot bredbåndsleverandøren Lyse. Imidlertid får ingen vite hva utfallet av dommen ble, da den er unntatt offentligheten, etter underholdningsbransjens ønske. Hvorvidt underholdningsbransjen har vunnet eller tapt denne saken er fullstendig underordnet, det er det prinsipielle ved saken som er det interessante.

Et personvern i krise

Dersom denne saken ikke blir offentliggjort snarest, er personvernet i en særdeles dyp krise. Teoretisk sett kan en hvilken som helst privat aktør be om personsensitive opplysninger og begå selvtekt, uten at det foreligger en dom og uten at saken blir kjent for verden.

Jeg har svært vanskelig for å sette ord på hvor bekymringsverdig en slik utvikling er. I 2009 er internett en arena hvor du og jeg må kunne ferdes med like stor visshet om at vårt personvern og rettssikkerhet blir ivaretatt på samme måte som når vi befinner oss ute i samfunnet ellers.

Jeg krever svar

Jeg krever at kjennelsen i dommen blir offentliggjort umiddelbart! Jeg vil vite hvorvidt jeg som privatperson kan føle den samme grad av rettsikkerhet og personvern som jeg gjør ellers i samfunnet. Eller er internett nå i ferd med å bli en arena hvor rettsikkerheten og personvernet blir nedprioritert til fordel for dem med den tykkeste lommeboken?

Og hvor er politikerne?

Hvis ikke?

Det snakkes mye om hva som må skje hvis ikke kjennelsen blir offentliggjort. Ikke bare på Twitter, men også på telefon. På telefonen hører jeg også begreper som sivil ulydighet. Er det hva som skal til? Er det hva vi ønsker? Hva er vi villige til å risikere?

Les mer

I skrivende stund fylles nettet av artikler og kronikker tilsvarende denne. Jeg har her listet opp de jeg har kommet over så langt:

Følg også saken direkte på Twitter via #krevsvar.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt