Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Personvernet står for fall

06.05.09

Personvernet savnet

Denne saken handler om underholdningsbransjens desperate jakt på ulovlige distributører av digitalt innhold, såkalte pirater. Den starter med at Advokatfirmaet Simonsen under tvil får tillatelse av Datatilsynet til å overvåke ulovlig fildeling i hensikt av å politianmelde ulovlig aktivitet.

For en tid tilbake gikk underholdningsbransjen, med Advokatfirmaet Simonsen i spissen, derimot direkte til sak mot bredbåndsleverandøren Lyse, for å få utlevert identiteten til en av Lyses kunder. Bakgrunnen er at denne kunden ulovlig har distribuert den norske spillefilmen Max Manus via fildelingsnettverk.

Ønsker vi selvtekt velkommen?

Det spesielle ved denne saken er at det er Advokatfirmaet Simonsen og underholdningsbransjen som ber om å få utlevert identiteten, og ikke Politiet, som vil være det helt naturlige i en sak hvor det har blitt begått straffbare handlinger. Du kan sammenlikne det med at du har kjørt for fort og blir avfotografert i en fotoboks. I stedet for at det er Politiet som tar affære, blir du møtt av en illsint gjeng lokale naboer til fotoboksen, som ønsker å ordne opp på egenhånd, uten rettslig kjennelse. Selvtekt kalles det. Skremmende, ikke sant?

Forholdene ved denne saken er i seg selv besynderlige. Men det er allikevel ikke det mest urovekkende. I går falt dommen i saken som kjøres mot bredbåndsleverandøren Lyse. Imidlertid får ingen vite hva utfallet av dommen ble, da den er unntatt offentligheten, etter underholdningsbransjens ønske. Hvorvidt underholdningsbransjen har vunnet eller tapt denne saken er fullstendig underordnet, det er det prinsipielle ved saken som er det interessante.

Et personvern i krise

Dersom denne saken ikke blir offentliggjort snarest, er personvernet i en særdeles dyp krise. Teoretisk sett kan en hvilken som helst privat aktør be om personsensitive opplysninger og begå selvtekt, uten at det foreligger en dom og uten at saken blir kjent for verden.

Jeg har svært vanskelig for å sette ord på hvor bekymringsverdig en slik utvikling er. I 2009 er internett en arena hvor du og jeg må kunne ferdes med like stor visshet om at vårt personvern og rettssikkerhet blir ivaretatt på samme måte som når vi befinner oss ute i samfunnet ellers.

Jeg krever svar

Jeg krever at kjennelsen i dommen blir offentliggjort umiddelbart! Jeg vil vite hvorvidt jeg som privatperson kan føle den samme grad av rettsikkerhet og personvern som jeg gjør ellers i samfunnet. Eller er internett nå i ferd med å bli en arena hvor rettsikkerheten og personvernet blir nedprioritert til fordel for dem med den tykkeste lommeboken?

Og hvor er politikerne?

Hvis ikke?

Det snakkes mye om hva som må skje hvis ikke kjennelsen blir offentliggjort. Ikke bare på Twitter, men også på telefon. På telefonen hører jeg også begreper som sivil ulydighet. Er det hva som skal til? Er det hva vi ønsker? Hva er vi villige til å risikere?

Les mer

I skrivende stund fylles nettet av artikler og kronikker tilsvarende denne. Jeg har her listet opp de jeg har kommet over så langt:

Følg også saken direkte på Twitter via #krevsvar.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler