Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Programvarepatenter

17.08.09

Patentering er et tema jeg har et ambivalent forhold til. På den ene siden ser jeg hvordan patentering av et produkt garanterer den opprinnelige produsenten mot å bli frarøvet produktets identitet, for eksempel ved å forhindre billige kopier produsert i lavkostland eller designavarter. På den andre siden er patentering konkurransehemmende, da det kun er den opprinnelige produsenten som kan produsere det patenterte produktet. Uten konkurranse setter produsenten både vilkår og pris etter eget forgodtbefinnende.

Med programvare er problemstillingen langt mer delikat. I USA er det mulig å ta patent på programvare. Det vil si at man som programvareutvikler kan ta patent på programvare man har utviklet. Her i Norge er det ikke mulig å ta patent på programvare.

Et sted på veien glir patentering hårfint fra beskyttelse av eget produkt for å bevare en identitet over i patentering av eget produkt for å ekskludere konkurranse utelukkende for egen vinnings skyld.

Hensikten med å patentere programvare er slik jeg ser det åpenbar: å forhindre andre fra å lage konkurrerende programvare. Det er min klare overbevisning at programvarepatenter dreper konkurranse, hvilket igjen bidrar til økte priser, redusert innovasjon og dårligere kvalitet på løsningene som lages. Finnes det kun ett produkt som tilbyr den aktuelle funksjonaliteten, kan leverandøren diktere prisen, ikke bry seg nevneverdig om videreutvikling og sette de avtalevilkårene for bruk som måtte passe dem best. Det sier seg selv at med kun ett produkt på markedet vil det heller ikke være alternative produkter med bedre eller dårligere kvalitet.

Årsaken til at jeg er motstander av programvarepatenter er at det er lettere å se på programvare som ideer, til tross for at programvare er definert som åndsverk. Hvis jeg som programvareutvikler kan patentere hver eneste lille gode idé jeg måtte komme på, ville det straks være vanskelig å lage programvare, enten konkurrerende eller overlappende. Patentering av programvare skjer allerede i stor skala.

Patentering av programvare går i siste rekke ut over brukerne, da de opplever programvare med manglende funksjonalitet eller av dårlig kvalitet med uholdbare priser og vilkår.

Et eksempel

I løpet av de siste ukene har det blitt avdekket et svært interessant eksempel på hvordan patentering av programvare både blir et problem. Under tittelen Microsoft dømt til å stoppe salg av Word kan vi hos Hardware.no lese hvordan Microsoft må stoppe salget av Word, fordi Word har funksjonalitet som er patentert av en annen leverandør.

Et slikt eksempel beviser åpenbart hvordan leverandører av konkurrerende produkter blir skadelidende, både ved at de må stoppe produktsalget, i tillegg til at de må fjerne funksjonalitet fra programvaren. Dette går igjen ut over kundene.

Hva kan du gjøre?

Programvarepatenter er ødeleggende for IT-bransjen og uproduktivt for dens kunder. Det er derfor viktig at vi tilkjennegir at programvarepatenter ikke er noe man ønsker i de løsninger vi går til anskaffelse av. Dette er selvfølgelig ambisiøst, men det er et viktig og riktig sted å starte. Som beslutningstaker med ansvar for å anskaffe IT-løsninger bør du tilstrebe følgende:

  • Fri programvare: programvare uten patenter eller andre leverandørbindinger
  • Åpne standarder: standarder uten patenter eller andre leverandørbindinger

Dette gir deg som kunde langt større handlingsrom og vesentlig mer fleksibilitet, da du ikke behøver å forholde deg til sære vilkår definert av en bestemt leverandør. Fri programvare benytter en leverandøruavhengig lisens, som gir deg denne utvidede friheten, derav navnet fri programvare. Det samme gjelder åpne standarder.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk Programvare Standarder

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler