Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Krev svar, spørsmål til alle norske politiske partier

18.08.09

I kjølvannet av debatten rundt piratkopiering og digitalt innhold har EFN og FriBit i dag sendt ut en liste med spørsmål som ønskes besvart av de norske politiske partiene. E-posten lyder som følger:

Til de norske politiske partier

Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit inviterer partiene til å svare på spørsmål om vår digitale hverdag. Den neste stortingsperioden er avgjørende for utformingen av vårt forhold til Internett som samfunnsarena, digital opphavsrett og personvern på nettet. Derfor lanserer vi kampanjen «Krev svar», som bygger videre på bølgen av oppmerksomhet rundt Datalagringsdirektivet, fildelingsdebatten og «Max manus-saken».

Nedenfor finner dere spørsmålene med litt bakgrunnsinformasjon om hvert enkelt tema. Vi har valgt å gjøre dette så kort som mulig, men har lagt ved en PDF-fil der dere finner de samme spørsmålene og noe mer utdypende bakgrunnsinformasjon. Disse er også lagt ut på nettsidene til kampanjen, på http://krevsvar.no/sporsmal/.

Til de fleste kategorier har vi satt av et spørsmål som skal besvares med enten “ja” eller “nei”. Svaret bør selvfølgelig utdypes, men vi vil ha et klart svar.

Vi ber dere sende deres svar per e-post til post@fribit.no og at alle svar sendes inn før fredag 28. august.

Spørsmålene ble vedlagt e-posten som et PDF-dokument.

Det er viktig at alle våre politiske partier besvarer disse spørsmålene, da de er helt sentrale for vår digitale fremtid og hvordan vi kan og bør ferdes på nett i fremtiden.

Jeg oppfordrer derfor alle politikere til å ta ansvar for at deres parti besvarer spørsmålene innen fredag 28. august.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler