Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Flexus

27.08.09

Nylig ble jeg Flexus-bruker. Mangt har vært skrevet, sagt og ment om Flexus, men den delen av diskusjonen skal jeg la ligge.

Flexus er en elektronisk billett hvor jeg kan fylle på en eller flere billetter på kortet, for eksempel månedskort og enkeltreiser. Fordelene er åpenbare, at jeg kun trenger å forholde meg til ett kort, at jeg kan handle billetter på nett, at jeg sparer miljøet for enda litt papir og at det hele potensielt sett blir litt enklere å reise kollektivt.

Det jeg derimot har betenkeligheter med, er hvordan NSB og Ruter ønsker at jeg før hver eneste reise skal registrere reisen i en automat. Hensikten er at NSB og Ruter skal kunne tilby meg et produkt som er best mulig i forhold til mitt bruksmønster. Registrering er heldigvis frivillig, hvis ikke hadde jeg ikke blitt Flexus-bruker.

Det foreligger nemlig ingen opplysninger verken hos NSB, Ruter eller på Flexus.no om hvilke opplysninger som lagres ved registrering, hvor lenge de blir lagret, hvem som har tilgang til de eller hvordan de konkret skal brukes. Selv om man i følge personvernloven har rett til innsyn i egne data, er denne informasjonen ikke tilgjengelig på respektive nettsteder.

NRK Østlandssendingen varslet i februar at Datatilsynet vil ha full gjennomgang av Flexus og lagring av data. 7. juni forelå den foreløpige kontrollrapporten fra Datatilsynet. Rapporten påpeker blant annet de forhold jeg selv anser som kritikkverdige:

 • Virksomheten må gi informasjon til den registrerte om de forhold som er omtalt i personopplysningsloven § 19. Det vises til rapportens punkt 5.2.
 • Tilgangen til kundenes personopplysninger for egne ansatte og de aktuelle databehandleres ansatte, må begrenses til det som er nødvendig for å utføre de pålagte oppgaver, jf. personopplysningsloven § 13, jf. personopplysningsforskriften § 2-11. Det vises til rapportens 5.6.
 • Opplysninger om den initierende validering må slettes senest tretti dager etter at billettens gyldighetsperiode har løpt ut, jf. personopplysningsloven § 28. Det vises til rapportens punkt 5.8.2.
 • Opplysninger om de reisendes etterfølgende valideringer, som allerede er registrert og lagret på bakgrunn av utilstrekkelig rettslig grunnlag, må slettes, jf. personopplysningsloven § 27, jf. § 11. Det vises til rapportens punkt 5.8.3.

Foreløpig foreligger det, så vidt meg bekjent, ingen respons fra Ruter eller NSB. Det foreligger heller ingen informasjon til kundene på Ruter og NSBs nettsider relatert til Flexus og personvern. Inntil denne informasjonen er tilgjengelig, vil jeg forbeholde meg retten til å ikke registrere hver reise jeg foretar. Jeg oppfordrer alle andre Flexus-brukere til det samme.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt