Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Programmer og tjenester

12.01.10

Nylig deltok jeg på Dugnadssamfunnet 2.0 i regi av FAD og Origo, på vegne av Friprogsenteret. Her ble jeg blant annet diskuterende forskjellen på et program og en tjeneste med en av de andre deltakerne.

I IT-bransjen skiller vi mellom et program og en tjeneste, mens vedkommende jeg diskuterte med mente at også tjenestene måtte kjøre som et program og at det dermed var det samme. Det har vedkommende selvsagt rett i, men definisjonen på forskjellen er allikevel så klar og viktig at vi må skille på de. Derfor gjengir jeg forskjellen her.

Et program

Et program kan du installere og kjøre på din egen datamaskin, server eller serverpark (maskinpark). Du får da selv ansvaret for drift, enten du velger å drifte selv eller leier inn noen til å drifte det for deg på din egen maskinpark.

Noen eksempler

Navn Beskrivelse
OpenOffice Gratis kontorpakke med tekstbehandler, regneark, presentasjonsverktøy, med mer
WordPress.org Personlig publiseringsløsning som lar deg opprette for eksempel en blogg
Thunderbird Gratis e-postklient

En tjeneste

En tjeneste er riktignok et program, men i motsetning til programmet omtalt over er en tjeneste et program du ikke installerer og drifter i egen maskinpark. Som oftest er en tjeneste noe du får tilgang til via internett, og som andre drifter for deg.

Noen eksempler

Navn Beskrivelse
Google Docs Webbasert kontorpakke med tekstbehandler, regneark, presentasjonsverktøy, med mer
WordPress.com Personlig publiseringsløsning som lar deg opprette for eksempel en blogg
Gmail Webbasert e-postklient

Som du ser av eksemplene finnes det ekvivalenter som fyller de samme funksjonene, men hvor programmene installeres på datamaskinen din, mens tjenestene aksesseres via internett.

Trender

Tradisjonelt sett har vi benyttet oss av programmer, det vil si at vi har installert dem på egne datamaskiner eller servere. I løpet av de siste par årene har vi imidlertid sett klare trendendringer hvor man går over fra programmer til tjenester. Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter, og den senere tiden også offentlige etater.

I tiden som kommer tror jeg vi vil se enda flere behov dekket som tjenester, etterhvert som lagringskapasitet og båndbredde på nettet øker. På lang sikt vil vi nok også se kapasitetskrevende tjenester som for eksempel avansert bilde- og videoredigering.

Denne artikkelen er også publisert på Friprogbloggen.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Programvare WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler