Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Rekkevidden av GPL

22.06.10

Interne stridigheter tærer på WordPress-miljøet. Hva skal til for at det overlever?

Spesielt interesserte har det siste året vært vitner til interne stridigheter mellom WordPress-utviklerne og det omkringliggende nettsamfunnet. Problematikken er enkel: WordPress-utviklerne krever at temaer og innstikk til WordPress må produseres med lisensen GPL, den samme som WordPress er lisensiert under. De begrunner dette med delingsforpliktelsen som ligger i GPL, det vil si at endringer og utvidelser i en programvare lisensiert under GPL deles.

Jeg forklarer i denne artikkelen hvorfor WordPress-utviklernes tilnærming er problematisk, og skisserer samtidig en mer attraktiv løsning.

Stridens kjerne

Forestill deg at du er en liten konsulentbedrift som leverer tjenester basert på WordPress. Du leverer WordPress og selger i tillegg tema du selv har laget. Dette temaet krever WordPress-utviklerne at du skal lisensiere under GPL. I hvert fall dersom du skal publisere det for fri nedlasting på WordPress’ temaside. Det samme gjelder for innstikk. De er — slik jeg tolker det — imidlertid ikke helt klare på hvorvidt dette bare gjelder for publisering på WordPress’ sider, eller generelt. Det er uansett lett å tolke det som et generelt krav, og jeg forstår det slik at mange gjør det.

Hvorfor er dette kravet problematisk?

Programvare, for eksempel temaer og innstikk til WordPress, er definert som åndsverk. Det er opphavsmannen til åndsverket som bestemmer hva man kan gjøre og ikke gjøre med programvaren. Dette gjør opphavsmannen med en lisens som følger med programvaren. GPL er en slik lisens og er den WordPress benytter.

Et tema kan både være GPL og selges for penger med kommersiell støtte, slik man kan med alle åndsverk som er lisensiert under GPL. Problemet ligger derimot i at det er WordPress-utviklerne som krever dette, og at dette kravet ikke nødvendigvis harmonerer med tema- eller innstikkutviklerens egne ønsker og behov. WordPress-utviklerne eliminerer ironisk nok dermed friheten GPL er ment til å ivareta, ved å tvinge frihet på andre. Man eliminerer deres frihet til å selv la utviklerne velge hvilken lisens deres tema eller innstikk skal leveres under.

Jeg mener at det må være opp til temaets eller innstikkets utvikler å selv kunne velge lisens til åndsverket de selv har utviklet.

Er det juridisk holdbarhet i kravet?

Så vidt meg bekjent foreligger det ingen rettskraftige dommer tilknyttet denne problematikken. Det vil si at når man ikke har noen dom å kunne lene seg på, vil det enn så lenge være juridiske tolkninger som avgjør hva som er rett og galt. I denne anledning har jeg snakket med en av Norges fremste eksperter på lisenser for fri programvare, advokat og partner Kristian Foss i Gille Advokater, som sier

— Dersom de fungerer gjennom et definert og alminnnelig tilgjengelig API er det mye som taler for at det ikke underlegges GPL. Er det det snakk om dynamisk lenking, må det vurderes nærmere. Er det statisk lenking er det mye som taler for at GPL vil underlegge seg innstikket eller temaet. En tilleggsmodul kan raskt tenkes å bli omfattet av GPL. Så, som så ofte i jussen (til folks store frustrasjon), må det foretas en konkret vurdering, før det kan konkluderes.

Modularisering og standardiserte lisenser

Slik jeg ser det vil det være langt mer attraktivt å la utviklerne selv velge lisens for deres tema eller innstikk. Man kan enten gjøre dette ved å la utvikleren velge helt fritt, eller velge blant et sett standardiserte lisenser, for eksempel en liberal lisens (typisk BSD), restriktiv (typisk GPL) eller lukket (typisk PEL/PUL — Proprietary Extension/Use License).

Vi har mange eksempler på hvordan slik modularisering er en svært god forretningsmodell. Blant annet er dette en modell benyttet av norske eZ Systems AS for deres publiseringsløsning eZ Publish (som for øvrig er et high-end-produkt i samme kategori som WordPress).

En bedre forretningsmodell

Problemets kjerne, slik jeg ser det, er at WordPress mangler en robust forretningsmodell for utviklere og partnere som ønsker å drive forretning på WordPress. WordPress ble, som mange andre løsninger, publisert på nettet og utviklet til å bli en svært populær plattform, uten at man hadde profitt i tankene da man startet prosjektet. Fraværet av tanker om profitt i starten har nå vokst seg til å bli et så stort problem at det i verste fall kan føre til frafall av bidragsytere i det omkringliggende nettsamfunnet, og at folk heller velger alternativer til WordPress hvor vilkårene er klarere og mindre diktatoriske enn hva WordPress-utviklerne fremstiller dem til å være.

Konklusjon

Slik jeg ser det har WordPress-utviklerne ingen belegg for å kreve verken temaer eller innstikk lisensiert under GPL. I stedet for å true med represalier i nettmiljøet foreslår jeg at de heller konsentrerer seg om å la utviklerne velge blant et sett standardiserte lisensier. I tillegg må de utvikle en bedre forretningsmodell for samarbeid med bedrifter som ønsker å tjene penger på WordPress og omkringliggende tjenester.

Denne kronikken er opprinnelig publisert på Friprogsenterets blogg med en CC-BY-SA 3.0-lisens.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Programvare WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler