Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Den kreative presentasjonsprosessen

15.09.10

Det er den innledende fasen som er den mest kreative ved å lage en presentasjon. Det er da man brainstormer til man har fått med alle poenger som skal dekkes.

Selv har jeg ofte brainstormet med penn og papir, typisk i en notatbok, eller kladdet et dokument på maskinen. Fra boken slide:ology fikk jeg ideen om å prøve ut Post-it-lapper. Ett poeng per lapp. Det spiller ingen rolle om poengene overlapper hverandre. Bruk gjerne flere farger og tegn små illustrasjoner.

Resultatet er en morsom øvelse som tvinger deg vekk fra maskinen og til å finne inspirasjon andre steder enn skjermen. Til slutt ser det gjerne slik ut.

Presentasjonsnotater

Du må selv kjenne på når du føler deg ferdig med brainstormingen. Selv kan jeg bruke mange dager på denne delen av prosessen. Det er viktig å dele opp prosessen over flere dager, slik at inntrykk og poenger kan bearbeides over natten. Det er da inntrykkene fra dagen prosesseres og stokkes riktig i hjernen.

Når du føler deg ferdig med brainstormingen, skal du gruppere lappene som hører naturlig sammen. Ta en lapp og plasser den litt vekk fra de andre. Ta en til og se om den hører sammen med den første. Gjør den ikke det, plasserer du også den for seg selv. Og så videre.

Når du er ferdig ser du om du kan slå sammen grupper. Selv prøver jeg å havne på maksimalt tre grupper, slik at jeg treffer regelen om maks tre poeng per presentasjon. Hver lapp inngår således som et eget underpoeng.

Resultatet kan se slik ut:

Gruppering av presentasjonsnotater

Som du kan se er det nå enkelt å se hvilke temaer som utkrystalliserer seg. Disse temaene benytter jeg innledningsvis i presentasjonen, når jeg presenterer agendaen. Ofte har jeg også en egen gruppe med poenger jeg kjenner fra før, som jeg gjerne vil huske å ta med. Det kan være bilder, sitater, avisutklipp eller liknende.

Grupperingen og notatene skriver jeg inn i presentasjonsprogrammet. Selv benytter jeg Keynote, som har mulighet for gruppering, slik at grupperingen av lappene blir ivaretatt straks de digitaliseres. De fysiske lappene tar jeg vare på helt til jeg har avholdt presentasjonen.

Denne måten å arbeide på passer for meg best når jeg ikke har en klar formening om hvordan presentasjonen skal se ut, men kun har en tittel og et tema som skal dekkes. Andre ganger har jeg en klar historie med sterke poenger hvor jeg ikke trenger å arbeide på denne måten. Da arbeider jeg enten direkte i presentasjonsprogrammet eller i et tekstdokument.

Neste steg er å lage en historie basert på lappene og grupperingene. Det kan komme i en senere artikkel.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt