Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Den kreative presentasjonsprosessen

15.09.10

Det er den innledende fasen som er den mest kreative ved å lage en presentasjon. Det er da man brainstormer til man har fått med alle poenger som skal dekkes.

Selv har jeg ofte brainstormet med penn og papir, typisk i en notatbok, eller kladdet et dokument på maskinen. Fra boken slide:ology fikk jeg ideen om å prøve ut Post-it-lapper. Ett poeng per lapp. Det spiller ingen rolle om poengene overlapper hverandre. Bruk gjerne flere farger og tegn små illustrasjoner.

Resultatet er en morsom øvelse som tvinger deg vekk fra maskinen og til å finne inspirasjon andre steder enn skjermen. Til slutt ser det gjerne slik ut.

Presentasjonsnotater

Du må selv kjenne på når du føler deg ferdig med brainstormingen. Selv kan jeg bruke mange dager på denne delen av prosessen. Det er viktig å dele opp prosessen over flere dager, slik at inntrykk og poenger kan bearbeides over natten. Det er da inntrykkene fra dagen prosesseres og stokkes riktig i hjernen.

Når du føler deg ferdig med brainstormingen, skal du gruppere lappene som hører naturlig sammen. Ta en lapp og plasser den litt vekk fra de andre. Ta en til og se om den hører sammen med den første. Gjør den ikke det, plasserer du også den for seg selv. Og så videre.

Når du er ferdig ser du om du kan slå sammen grupper. Selv prøver jeg å havne på maksimalt tre grupper, slik at jeg treffer regelen om maks tre poeng per presentasjon. Hver lapp inngår således som et eget underpoeng.

Resultatet kan se slik ut:

Gruppering av presentasjonsnotater

Som du kan se er det nå enkelt å se hvilke temaer som utkrystalliserer seg. Disse temaene benytter jeg innledningsvis i presentasjonen, når jeg presenterer agendaen. Ofte har jeg også en egen gruppe med poenger jeg kjenner fra før, som jeg gjerne vil huske å ta med. Det kan være bilder, sitater, avisutklipp eller liknende.

Grupperingen og notatene skriver jeg inn i presentasjonsprogrammet. Selv benytter jeg Keynote, som har mulighet for gruppering, slik at grupperingen av lappene blir ivaretatt straks de digitaliseres. De fysiske lappene tar jeg vare på helt til jeg har avholdt presentasjonen.

Denne måten å arbeide på passer for meg best når jeg ikke har en klar formening om hvordan presentasjonen skal se ut, men kun har en tittel og et tema som skal dekkes. Andre ganger har jeg en klar historie med sterke poenger hvor jeg ikke trenger å arbeide på denne måten. Da arbeider jeg enten direkte i presentasjonsprogrammet eller i et tekstdokument.

Neste steg er å lage en historie basert på lappene og grupperingene. Det kan komme i en senere artikkel.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler