Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Litt om linjeavstander

29.09.10

Det er mye rart man skal henge seg opp i når man leser tekst på papir og skjerm. Som for eksempel hvilken betydning linjeavstand har for leseropplevelsen.

Det snakkes mye om brukervennlighet på nettsider. Det er et helt eget fagområde, hvor vi blant annet her i Norge har mange dyktige mennesker og fagmiljøer på området. Jeg tilhører ikke disse, men jeg har allikevel klare formeninger om hva som er brukervennlig og ikke.

En av tingene jeg ofte henger meg opp i, og som jeg føler er litt oversett, er avstanden mellom linjene. For liten avstand går ut over lesbarheten og er ofte alene årsaken til at jeg ikke leser ferdig en tekst.

Selv har jeg i mange år benyttet en linjeavstand på 1.6. Merk at enhet er utelatt for at overskrifter over flere linjer skal fungere også i eldre nettlesere. Jeg synes dette er en optimal linjeavstand som balanserer behovet for luft med leservennlighet, kombinert med linjer som ikke er alt for lange — det er også ødeleggende for opplevelsen.

Slik ville bekkelund.net sett ut med en linjeavstand på 1.0.

Bekkelund.net med linjeavstand 1.0

Ikke akkurat leservennlig.

Har du vurdert ditt eget nettsted, eller nettsteder du har ansvaret for? Du kan etter all sannsynlighet øke linjeavstanden.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2019 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt