Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

E-moms

06.10.10

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen moms på digitale tjenester som leveres av utenlandske leverandører. Forslaget er både urealistisk å gjennomføre og fremmer verken konkurranse eller miljøet.

Forslaget består i at når du og jeg handler digitale tjenester som for eksempel e-bøker hos Amazon eller musikk i iTunes Music Store, så skal den norske stat legge 25 % moms oppå prisen du ser i nettbutikken. Forslaget slaktes i norske medier og interesseorganisasjoner, med god grunn.

Den norske utfordringen

For å forstå hvordan et slikt forslag oppstår må vi tilbake i tid. Utfordringen for norske leverandører er at de i et stadig mer globalisert markedet, som blant annet skyldes internett, møter konkurranse fra utlandet. For forbrukerne er det bra. Økt konkurranse betyr at vi får tilgang til flere og bedre tjenester til en lavere pris.

Utfordringen for de norske leverandørene består videre i at de må betale 25 % moms av omsetningen, mens utenlandske leverandører ofte slipper unna med lavere moms som aldri kommer norske skattebetalere til gode.

Intensjonen kan være god, men gjennomføringen dårlig. La oss se på hva forslaget kan føre til.

Redusert konkurranse

I USA er har ikke selgere plikt til å kreve inn moms fra kunder i andre delstater. Hvordan kan vi da pålegge for eksempel amerikanske nettbutikker å kreve inn moms for Norge? Det vil de neppe gå med på. Med forslaget som Regjeringen legger frem risikerer vi bare at utenlandske leverandører utestenger norske kunder fra sine nettbutikker, for å slippe å ta hensyn til byråkratiet det medfører.

Når norske forbrukere utestenges fra det internasjonale markedet, reduseres konkurransen. Det kan virke fint for norske leverandører, men realiteten er et insentiv for piratkopiering, noe jeg kommer tilbake til i et senere avsnitt. Ikke er det bra for norske leverandører, ikke er det bra for norske forbrukere. Mangelen på fri konkurranse kan heller ikke sies å være særlig rettferdig.

Dårligere for miljøet

Når man kjøper fysiske produkter fra utlandet, for eksempel CD-er, DVD-er eller papirbøker, har vi en grense på 200,- kroner for hva vi må betale avgift på. Et paradoksalt problem med Regjeringens forslag er at forslaget også gjelder for kjøp under 200,- kroner.

Forslaget er på ingen måte et insentiv for å handle digitalt og miljøvennlig. Det er lite vakkert for en regjering som ifølge dem selv skal holde en grønn profil.

Økt piratkopiering

Økt piratkopiering er naturlig konsekvens av økte priser, utestengelse fra markedet og miljøfiendtlige produkter. Fjerner man tilgangen til en vare, øker prisen på det eller gjør det mindre miljøvennlig, er nærmest en oppfordring til piratkopiering.

Trenger vi en generell momsdebatt?

Hvis man opplever utfordringene skissert innledningsvis som reelle, er det ikke da på tide å ta en generell momsdebatt? Spørsmålet er om det er mer betimelig å redusere den generelle momsen for å imøtekomme konkurransen fra utlandet.

Det er lett å tenke seg at Regjeringen angriper problemet i feil ende, ved å momsbelegge leverandører som ikke er momspliktige til Norge. Samtidig er jeg heller ikke tilhenger av å redusere momsen for de bransjene som blir berørt av konkurransen fra utlandet. Skal det være en momsreduksjon skal den være lik for alle. Dessverre kan jeg verken nok om beveggrunnene for dette forslaget eller moms til at det er en diskusjon jeg kan involvere meg i.

Forslaget til Regjeringen løser altså ingen problemer — det skaper kun nye, ved at man oppfordrer til kjøp av fysiske produkter som er mindre miljøvennlige, stimulerer til økt piratkopiering og utestenger norske forbrukere fra det internasjonale markedet.

Det er en behandling norske forbrukere ikke bør finne seg i.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler