Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

E-moms

06.10.10

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen moms på digitale tjenester som leveres av utenlandske leverandører. Forslaget er både urealistisk å gjennomføre og fremmer verken konkurranse eller miljøet.

Forslaget består i at når du og jeg handler digitale tjenester som for eksempel e-bøker hos Amazon eller musikk i iTunes Music Store, så skal den norske stat legge 25 % moms oppå prisen du ser i nettbutikken. Forslaget slaktes i norske medier og interesseorganisasjoner, med god grunn.

Den norske utfordringen

For å forstå hvordan et slikt forslag oppstår må vi tilbake i tid. Utfordringen for norske leverandører er at de i et stadig mer globalisert markedet, som blant annet skyldes internett, møter konkurranse fra utlandet. For forbrukerne er det bra. Økt konkurranse betyr at vi får tilgang til flere og bedre tjenester til en lavere pris.

Utfordringen for de norske leverandørene består videre i at de må betale 25 % moms av omsetningen, mens utenlandske leverandører ofte slipper unna med lavere moms som aldri kommer norske skattebetalere til gode.

Intensjonen kan være god, men gjennomføringen dårlig. La oss se på hva forslaget kan føre til.

Redusert konkurranse

I USA er har ikke selgere plikt til å kreve inn moms fra kunder i andre delstater. Hvordan kan vi da pålegge for eksempel amerikanske nettbutikker å kreve inn moms for Norge? Det vil de neppe gå med på. Med forslaget som Regjeringen legger frem risikerer vi bare at utenlandske leverandører utestenger norske kunder fra sine nettbutikker, for å slippe å ta hensyn til byråkratiet det medfører.

Når norske forbrukere utestenges fra det internasjonale markedet, reduseres konkurransen. Det kan virke fint for norske leverandører, men realiteten er et insentiv for piratkopiering, noe jeg kommer tilbake til i et senere avsnitt. Ikke er det bra for norske leverandører, ikke er det bra for norske forbrukere. Mangelen på fri konkurranse kan heller ikke sies å være særlig rettferdig.

Dårligere for miljøet

Når man kjøper fysiske produkter fra utlandet, for eksempel CD-er, DVD-er eller papirbøker, har vi en grense på 200,- kroner for hva vi må betale avgift på. Et paradoksalt problem med Regjeringens forslag er at forslaget også gjelder for kjøp under 200,- kroner.

Forslaget er på ingen måte et insentiv for å handle digitalt og miljøvennlig. Det er lite vakkert for en regjering som ifølge dem selv skal holde en grønn profil.

Økt piratkopiering

Økt piratkopiering er naturlig konsekvens av økte priser, utestengelse fra markedet og miljøfiendtlige produkter. Fjerner man tilgangen til en vare, øker prisen på det eller gjør det mindre miljøvennlig, er nærmest en oppfordring til piratkopiering.

Trenger vi en generell momsdebatt?

Hvis man opplever utfordringene skissert innledningsvis som reelle, er det ikke da på tide å ta en generell momsdebatt? Spørsmålet er om det er mer betimelig å redusere den generelle momsen for å imøtekomme konkurransen fra utlandet.

Det er lett å tenke seg at Regjeringen angriper problemet i feil ende, ved å momsbelegge leverandører som ikke er momspliktige til Norge. Samtidig er jeg heller ikke tilhenger av å redusere momsen for de bransjene som blir berørt av konkurransen fra utlandet. Skal det være en momsreduksjon skal den være lik for alle. Dessverre kan jeg verken nok om beveggrunnene for dette forslaget eller moms til at det er en diskusjon jeg kan involvere meg i.

Forslaget til Regjeringen løser altså ingen problemer — det skaper kun nye, ved at man oppfordrer til kjøp av fysiske produkter som er mindre miljøvennlige, stimulerer til økt piratkopiering og utestenger norske forbrukere fra det internasjonale markedet.

Det er en behandling norske forbrukere ikke bør finne seg i.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt