Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

E-bokpriser

14.01.11

Nylig lanserte Cappelen Damm sin nettbutikk for e-bøker. Mye kan sies om løsningen, men mest interessant er kritikken fra bokbransjen selv.

Bokbransjen selv er de første til å kritisere Cappelen Damms nettbutikk for e-bøker. Men kritikken dreier seg om et helt annet tema enn DRM og teknologiske valg, nemlig priser. Til Den norske Forfatterforening uttaler informasjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag Bjarne Buset at prisene er kunstig lave.

Er e-bøker dyrere å produsere enn papirbøker?

I tidligere diskusjoner har det gjentatte ganger vært hevdet at produksjon av e-bøker er dyrere enn papirbøker. For en bransje som har spesialisert seg på produksjon og distribusjon av fysiske papirbøker gjennom flere hundre år, har jeg ingen grunn til å betvile påstanden. Gjennom mange år har de jobbet med å effektivisere hvert eneste ledd. Men trenger e-bøker å være dyrere å produsere av den grunn? På den følgende skissen har jeg illustrert hvilke ledd en e-bok og en papirbok må igjennom før den når kunden.

Distribusjonsledd for e-bøker og papirbøker

Trykk på illustrasjonen for en større utgave.

Kostnader og marginalkostnader

Produksjon og distribusjon av fysiske varer vil alltid ha en kostnad. Trær skal felles, papir skal lages og bøker skal trykkes før de sendes kloden rundt med bil, båt eller fly, før de til slutt skal hjem til kunden. Og trenger man et nytt opplag, må hele prosessen gjentas.

Å produsere en e-bok er en engangsjobb. Hele kostnaden ligger i å få produsert innholdet, før det brekkes i et skriveprogram og lagres i et e-bokformat, typisk EPUB. Deretter vil marginalkostnaden ved å produsere og distribuere et nytt eksemplar være tilnærmet lik 0,- kroner. De eneste kostnadene som påløper vil typisk være båndbredde fra nettbutikken og utgifter til drift og utvikling av nettbutikken hvor man selger e-bøkene. Dette er uansett kostnader man allikevel får, ettersom de fleste selger bøker over nett allerede. Men for ordens skyld skal det også legges til at e-bøker er underlagt 25 % moms, i motsetning til papirbøker som er fritatt for moms. Denne skjevheten tror jeg uansett vi får en endring i, forhåpentligvis ved at også papirbøker blir underlagt normal moms.

Når forfatteren blir bokhandelen

Av de to alternativene skissert i illustrasjonen over, virker det åpenbart hvilken distribusjonsform som vil være mest kostnadseffektiv på lang sikt. Noen mellomledd vil distribusjon av e-bøker sannsynligvis pådra seg, som for eksempel et forlag og en nettbutikk, men i aller enkleste form er det mulig for en forfatter å selge sine egne bøker direkte. Dagens skriveprogrammer har kommet så langt at man ved et par tastetrykk selv kan produsere EPUB-filer, slik man for eksempel kan med OpenOffice eller Pages.

Hva skjedde med musikkprisene?

En nylig masteroppgave viser at kundene synes 199,- kroner er for dyrt, men at 99,- kroner er billig for en e-bok. Prisen på e-bøker til derfor på ingen måte kunstig lav — tvert imot. Sammenlikner man med CD-er, som typisk kostet 180,- kroner på 90-tallet, koster et album i dag omlag 80,- kroner i digital form, altså mindre enn halvparten, og da er ikke 90-tallsprisen inflasjonsjustert.

Kunstig lav, for hvem?

Som nevnt er det ingen grunn til å betvile bokbransjens egne påstander om at e-bøker er dyrere å produsere enn papirbøker på nåværende tidspunkt. Men effektivisering av produksjonsprosessene er ingen langtekkelig og vanskelig prosess. Det er derfor lett å mistenke bransjen for å klage over kunstig lave priser for å kunne opprettholde et høyt prisnivå og dermed rettferdiggjøre deres egen eksistens på lengre sikt.

Jeg er derfor enig med Bjarne Buset i at prisen på e-bøker er kunstig lav — i hvert fall for bokbransjen selv.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler