Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Datalagringsdirektivet, kildevern og taushetsplikt

03.02.11

Datalagringsdirektivet (DLD) vil redusere folks mulighet til å kommunisere anonymt. Viktige institusjoner i samfunnet vil ikke lenger kunne overholde taushetsplikten dersom DLD innføres.

Jeg får masse e-post om dagen, fra mennesker jeg ikke kjenner. Mesteparten dreier seg om Datalagringsdirektivet og deres frustrasjon over hvordan Arbeiderpartiet vil overvåke dem. Pressen er bekymret for kildevernet, leger, advokater og prester er bekymret for at de ikke lenger skal klare å overholde taushetsplikten. Problemet ble nylig godt illustrert i en reportasje i Aftenposten under tittelen «Lagring røper innhold».

Blant all e-posten fikk jeg en interessant e-post fra en advokat som ønsker å være anonym, men som skriver følgende:

Hele DLD er svært, svært betenkelig og som advokat har jeg tenkt på hvordan skal jeg overholde taushetsplikten min ? Mine klienter har krav på at jeg ikke overfor andre tilkjennegir hvem som er mine klienter, men veldig mye info går jo nødvendigvis pr telefon og mail. Sågar domstolene har nå tatt i bruk mail for å oversende dommer, kjennelser, innkallinger osv. Og vi sender arbeidsoppgaver med navn og pnr osv elektronisk til fylkesmannen, og vi kommuniserer i bred forstand oss imellom på mail. Jeg har jo ikke lest hele høringen omkring dld men er dette nevnt ? Hva med leger, psykologer, prester o.a. som også har et «kildevern» å ivareta ? Det er jo ikke bare journalister i så måte.

Jeg er dypt bekymret hva angår de mer etiske sider av dette, men like dypt bekymret er jeg mht bevissituasjonen og uskyldspresumpsjonen i strafferettslig sammenheng. Som det påpekes fra flere hold: også de kriminelle kan tenke og snu det hele til sin fordel og vanskeliggjøre etterforskning, men ikke minst plante bevis på andre og sågar skaffe seg alibi, eller rettere sagt: mangel på bevis mot dem selv i form av fravær av en bestemt type bevis som tydligvis henger høyt.

Hjelp sier jeg nå bare.

Uttalelsen er gjengitt med samtykke fra advokaten.

Når fagfolk er bekymret er det enda større grunn for deres klienter å være det.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt