Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Datalagringsdirektivet, kildevern og taushetsplikt

03.02.11

Datalagringsdirektivet (DLD) vil redusere folks mulighet til å kommunisere anonymt. Viktige institusjoner i samfunnet vil ikke lenger kunne overholde taushetsplikten dersom DLD innføres.

Jeg får masse e-post om dagen, fra mennesker jeg ikke kjenner. Mesteparten dreier seg om Datalagringsdirektivet og deres frustrasjon over hvordan Arbeiderpartiet vil overvåke dem. Pressen er bekymret for kildevernet, leger, advokater og prester er bekymret for at de ikke lenger skal klare å overholde taushetsplikten. Problemet ble nylig godt illustrert i en reportasje i Aftenposten under tittelen «Lagring røper innhold».

Blant all e-posten fikk jeg en interessant e-post fra en advokat som ønsker å være anonym, men som skriver følgende:

Hele DLD er svært, svært betenkelig og som advokat har jeg tenkt på hvordan skal jeg overholde taushetsplikten min ? Mine klienter har krav på at jeg ikke overfor andre tilkjennegir hvem som er mine klienter, men veldig mye info går jo nødvendigvis pr telefon og mail. Sågar domstolene har nå tatt i bruk mail for å oversende dommer, kjennelser, innkallinger osv. Og vi sender arbeidsoppgaver med navn og pnr osv elektronisk til fylkesmannen, og vi kommuniserer i bred forstand oss imellom på mail. Jeg har jo ikke lest hele høringen omkring dld men er dette nevnt ? Hva med leger, psykologer, prester o.a. som også har et “kildevern” å ivareta ? Det er jo ikke bare journalister i så måte.

Jeg er dypt bekymret hva angår de mer etiske sider av dette, men like dypt bekymret er jeg mht bevissituasjonen og uskyldspresumpsjonen i strafferettslig sammenheng. Som det påpekes fra flere hold: også de kriminelle kan tenke og snu det hele til sin fordel og vanskeliggjøre etterforskning, men ikke minst plante bevis på andre og sågar skaffe seg alibi, eller rettere sagt: mangel på bevis mot dem selv i form av fravær av en bestemt type bevis som tydligvis henger høyt.

Hjelp sier jeg nå bare.

Uttalelsen er gjengitt med samtykke fra advokaten.

Når fagfolk er bekymret er det enda større grunn for deres klienter å være det.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler