Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

FrP-koden

13.04.11

Inkonsekvente handlinger er en del av den menneskelige natur. Allikevel er det trist at enkelte politiske partier baserer sin eksistens på inkonsekvens og populisme.

Hvordan har det seg at inkonsekvens og populisme finner veien helt inn i Stortinget?

Fordi også politikere er folk flest.

Høye velgertall er et typisk trekk ved populistiske partier. Et populistisk parti er for det som er populært og mot det som er upopulært. For eksempel er Fremskrittspartiet for personlig frihet og mot urimelig inngripende fra staten. Men straks andre menneskers personlige frihet plager Fremskrittspartiet, forventer de at staten skal gripe inn.

Et paradoksalt eksempel

Fremskrittspartiet synes det er helt fint at store deler av befolkningen sesongemigrerer til Spania. At andre gjør det samme til Norge, riktignok av andre årsaker, synes Fremskrittspartiet imidlertid lite om. Dermed vil de legge sterke begrensninger på innvandringen til Norge. Hva ville de sagt om Spania gjorde det samme?

For en velger av Fremskrittspartiet handler frihet ofte om egen frihet, ikke andres frihet.

Er det rettferdig og konsekvent?

Eksempelet med Spania er ikke unikt. Tilsvarende inkonsekvens ser man i store deler av deres politiske program. Jeg syntes derfor det er synd at ansvarlige politiske partier med solid forankring i politiske ideologier ser seg blind på Fremskrittspartiets store oppslutning, og dermed lukker øre og øyne for problemene inkonsekvent og populistisk politikk fører med seg.

FrP-fellen

Arbeiderpartiet som lekker velgere til Fremskrittspartiet, og som febrilsk forsøker å knekke FrP-koden, knekker ingen kode, snarere går de i en felle — populismefella. Å forstå FrP handler ikke om å knekke en kode, men å stryke velgerne med håret. Leilighet i Spania: kult. Innvandring: ukult. Banalt. Inkonsekvent. Urettferdig. Uverdig.

Når irrasjonaliteten får styre

Populistisk politikk er altså ikke synonymt en god, riktig og ansvarlig politikk. Populisme er ofte tuftet på fordommer, og fordommer tuftet på irrasjonalitet. Jeg tror de fleste er enige i at verken fordommer, irrasjonalitet eller inkonsekvens bør styre landet vårt.

Frihet og rettferdighet er ikke alltid behagelig

En konsekvent politikk handler ofte om det motsatte av populistisk politikk. Konsekvent politikk handler om å se konsekvensene av politikernes valg og handlinger i et større perspektiv, også når vi ikke liker konsekvensene.

Er vi glad i vår egen personlige frihet, må vi respektere at andre mennesker skal få den samme friheten vi selv forventer, også når det kan komme til å medføre at naboen har en annen farge på huden og har et navn det er vanskelig å uttale.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler