Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Sykkelkultur

29.06.11

Jeg bor sentralt i Oslo. Til tross for at jeg eier en fin sykkel, bruker jeg den altfor sjelden. Undersøkelser viser at jeg ikke er alene om det. Hvorfor sykler vi stadig mindre?

I følge Morgenbladet har andelen syklende gått ned fra 7 til 4 % fra 1992 til 2009, og den relative andelen er størst blant unge — stikk i strid med hva man skulle tro om en miljøopplyst generasjon.

Jeg tror det er flere årsaker. Det norske veinettet er ikke godt tilrettelagt for syklister. Dette bygger igjen på at vi ikke har en inngrodd sykkelkultur, slik de for eksempel har i Danmark og Nederland, hvilket igjen bygger på at vi har et mer kupert land med hardere vintere. I sin tur utgjør disse årsakene en catch 22 som gjør at prosentandelen syklende ikke vil øke dramatisk.

Hvis vi derimot har et reelt ønske om å få folk til å sykle, må vi gå politisk til verks. Den viktigste årsaken til at jeg ikke sykler i Oslo, er at det er uhensiktsmessig sammenliknet med kollektivtransport.

Å sykle i byen er en høyrisikosport — syklister er nærmest hatet av alt og alle. Slik går det når man sauser sammen fotgjengere, syklister og bilister i samme trafikkbilde. Norge og Oslo er ikke bygget med tanke på alle disse trafikantene i samme trafikkbilde, og idealløsningen er ikke mulig å oppnå på ett og samme sted.

Sammensausing

Derfor må vi ta inn over oss nødvendigheten av for eksempel å ha egne gater forbeholdt biler og andre gater forbeholdt kun syklister og fotgjengere. Når færre kriger om plassen og hastigheten på trafikantene er forutsigbar, blir det mindre risikabelt og raskere å komme seg frem for alle.

I tillegg trenger vi bedre regulering, spesielt der blanding av trafikanter er uunngåelig. I dag bygger og regulerer man veier for bilister og fotgjengere — helst i den rekkefølgen — før man tegner opp noen striper og gir syklisten en halvmeter eller to, dersom man husker det. Det er i hvert fall inntrykket man sitter igjen med, etter å ha besøkt flere av byens nylig omregulerte kryss.

Henstilling

Og når man først har kommet frem, skal sykkelen henstilles trygt og tørt. Noen henstillingsplasser finnes, men de er langt fra optimale, til tross for at de er laget for formålet. Dermed blir gateskilt, lyktestolper og gjerder ofte de beste alternativene.

Hvem skal betale?

Et spørsmål som stadig melder seg i politikken, også i miljø- og samferdselspolitikken, er hvem sin jobb det er å finansiere fellesgoder. Er det din jobb å finansiere utbygging av sykkeltilbudet i byen? Er det min jobb å finansiere kollektivtransporten i distriktene? Svaret avhenger av hvem man spør. Selv tilhører jeg de som mener at tilbud så langt som det er mulig må behovsprøves. Hvis ikke risikerer man å feildimensjonere kapasiteten, noe vi har sett grelle eksempler på i kommunismens Kina.

I Oslo er bysykkelordningen et samarbeid mellom Oslo kommune og den private aktøren ClearChannel Norway. ClearChannel setter opp leskur, toaletter, avfallsbøtter og bysykler uten kostnad for kommunen, mot at ClearChannel får sette opp reklame. Man kan diskutere ordningens fordeler og ulemper, men tilsvarende ordninger bør kunne utvides til å også gjelde henstillingsplasser for sykler som ikke er omfattet av bysykkelordningen. Det er uansett positivt at det finnes miljø- og velferdsordninger som ikke blir enda en post på det offentlige budsjettet som må finansieres av både deg og meg over skatteseddelen.

Les mer

Hvis miljø og sykkel tema som engasjerer, har jeg noen tips til deg om hva du bør lese.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Understanding the impact of weather on our daily lives for better tomorrows thanks to the Netatmo community - Blog Netatmo

  Today, thanks to all its community’s contributors, Netatmo improves the weather forecast of Yr, the Norwegian public weather service. Yr’s weather forecasts are now more accurate for Norway, Denmark, Sweden and Finland. Thanks to Netatmo’s community, the largest weather station network, people’s lives are not only better, but Yr’s forecasts are also more accurate: updates now come every hour versus every six hours as before.

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt