Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Litt om liberalisme

15.08.11

Det er ikke ofte jeg skriver om mine personlige politiske prinsipper. Som fast leser er du kanskje allikevel ikke overrasket at jeg anser meg selv for å være liberalkonservativ.

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill
— Pippi Langstrømpe (Astrid Lindgren)

Enkelte ganger kan det være greit å la andre sette ord på hvorfor man tenker, handler og reagerer som man gjør. I pamfletten Tre essays om Liberalisme skriver Lars Peder Nordbakken at

Å være liberal, i aktiv forstand, er derfor ensbetydende med å forfekte, forsvare og fremme personlig frihet som et helt grunnleggende fellesgode for alle mennesker, motarbeide vilkårlig maktutøvelse, diskriminering og maktkonsentrasjoner — og å ta ansvar for seg selv, sine nærmeste, sine medmennesker og for samfunnet som helhet. Liberale ser på friheten som en kontinuerlig oppgave — ikke som en arrivert tilstand.

For meg er dette er grunnleggende verdenssyn, men som liberal pluralist er jeg selvfølgelig åpen for forskjellige syn. Faktisk tror jeg det er helt nødvendig for å få et variert samfunn.

Senere i samme pamflett reflekterer Nordbakken over hvordan liberalismen er representert i de norske politiske partiene

Venstres nye prinsipprogram (2007) er uten tvil det tydeligste liberale prinsipprogrammet blant norske partier, og gjenspeiler mange av de mest sentrale perspektivene hos både Hayek, Röpke, Dahrendorf, Rawls, Sen og Popper om hva det betyr å være liberal — med et reformistisk særpreg som rommer et sterkt engasjement for demokrati, miljø og sosialt ansvar. Et Venstre som baserer sin politikk på 10 liberale prinsipper og som verdsetter markedsøkonomien og entreprenørskapets betydning i det liberale samfunnssystemet, det kan vise seg å bli en interessant kraft i norsk politikk i årene fremover. Venstres prinsipielle klargjøring er også bemerkelsesverdig på en annen måte. Den tegner bildet av en helhetlig liberal sentrumsposisjon i norsk politikk.

Å melde meg inn i Venstre var derfor ikke fullstendig fremmed. Skulle du føle det samme, kan du jo vurdere å gjøre noe med det, du også. Pamfletten jeg refererer kan for øvrig lastes ned gratis fra Civita, den eneste norske liberale tankesmien (som for øvrig omtales i Dagbladet som «den mest vellykkede norske tenketanken»).

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler