Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Litt om liberalisme

15.08.11

Det er ikke ofte jeg skriver om mine personlige politiske prinsipper. Som fast leser er du kanskje allikevel ikke overrasket at jeg anser meg selv for å være liberalkonservativ.

Den som er veldig sterk, må også være veldig snill
— Pippi Langstrømpe (Astrid Lindgren)

Enkelte ganger kan det være greit å la andre sette ord på hvorfor man tenker, handler og reagerer som man gjør. I pamfletten Tre essays om Liberalisme skriver Lars Peder Nordbakken at

Å være liberal, i aktiv forstand, er derfor ensbetydende med å forfekte, forsvare og fremme personlig frihet som et helt grunnleggende fellesgode for alle mennesker, motarbeide vilkårlig maktutøvelse, diskriminering og maktkonsentrasjoner — og å ta ansvar for seg selv, sine nærmeste, sine medmennesker og for samfunnet som helhet. Liberale ser på friheten som en kontinuerlig oppgave — ikke som en arrivert tilstand.

For meg er dette er grunnleggende verdenssyn, men som liberal pluralist er jeg selvfølgelig åpen for forskjellige syn. Faktisk tror jeg det er helt nødvendig for å få et variert samfunn.

Senere i samme pamflett reflekterer Nordbakken over hvordan liberalismen er representert i de norske politiske partiene

Venstres nye prinsipprogram (2007) er uten tvil det tydeligste liberale prinsipprogrammet blant norske partier, og gjenspeiler mange av de mest sentrale perspektivene hos både Hayek, Röpke, Dahrendorf, Rawls, Sen og Popper om hva det betyr å være liberal — med et reformistisk særpreg som rommer et sterkt engasjement for demokrati, miljø og sosialt ansvar. Et Venstre som baserer sin politikk på 10 liberale prinsipper og som verdsetter markedsøkonomien og entreprenørskapets betydning i det liberale samfunnssystemet, det kan vise seg å bli en interessant kraft i norsk politikk i årene fremover. Venstres prinsipielle klargjøring er også bemerkelsesverdig på en annen måte. Den tegner bildet av en helhetlig liberal sentrumsposisjon i norsk politikk.

Å melde meg inn i Venstre var derfor ikke fullstendig fremmed. Skulle du føle det samme, kan du jo vurdere å gjøre noe med det, du også. Pamfletten jeg refererer kan for øvrig lastes ned gratis fra Civita, den eneste norske liberale tankesmien (som for øvrig omtales i Dagbladet som «den mest vellykkede norske tenketanken»).

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt