Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

I gode og onde dager

05.09.11

Gjennom det siste året har vi hatt forskjellige debatter om bruk av teknologi, hvor jeg mener at bruken av teknologien er uheldig for samfunnet. Datalagringsdirektivet og e-valg er to eksempler.

Fellesnevneren for debattene er at intensjonen er god. Datalagringsdirektivet, for eksempel, skal overvåke elektronisk kommunikasjon, for å forhindre terror og alvorlig kriminalitet, eller lette oppklaringen hvis det skulle inntreffe. I kritikken mot direktivet påpekes det muligheten for myndighetenes misbruk, og at det minner om overvåking i regimer vi ikke ønsker å identifisere oss med. Motargumentet er — berettiget nok — at Norge er et av verdens frieste og mest demokratiske land. Norge er i dag totalitære regimers motpol.

Tilsvarende med e-valg. Hensikten er å bedre tilgjengeligheten for gitte grupper. I kritikken mot e-valg påpekes det muligheten for manipulering av valgresultatet, ettersom teknologien er svært kompleks og man fjerner etterprøvbarheten papirstemmer gir i dag. Motargumentet er — like berettiget denne gang — fortsatt at Norge er et av verdens frieste og mest demokratiske land.

Mitt poeng er at man skal benytte gode dager med velstand, frihet og demokrati til å bygge robuste løsninger som tåler dårligere tider. I dag er det en utopi at et parti eller en makt over kort tid skal komme til makten og innføre udemokratiske og totalitære løsninger. Det vil etter all sannsynlighet ikke skje.

Det vi derfor må sikre oss, er robuste løsninger som ikke på noe som helst tidspunkt i historien vil gi et parti eller en makt tilgang på informasjon som dramatisk forverrer situasjonen for innbyggerne. Med Datalagringsdirektivet har man tilgang til massive mengder informasjon om hvem som kommuniserer med hvem. Med e-valg har man, med visse modifikasjoner, tilgang til hvem som stemmer hva. Vi vil med dagens gode intensjoner ha tilrettelagt for enkel utrensking av uønskede samfunnselementer.

Jeg sier ikke nei til verken Datalagringsdirektivet eller e-valg fordi jeg tror det noensinne vil påføre meg personlig negative konsekvenser. Jeg sier nei fordi det for noen, på et eller annet tidspunkt i historien, vil kunne medføre store negative konsekvenser.

Makt kommer, makt går. Derfor skal vi ha robuste løsninger som tåler dårligere tider.

Husk at Noah bygget arken før regnet.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler