Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

TeknoTaxi

28.11.11

Gjennom det siste året, hvor voldtektsdebatten har preget nyhetsbildet nærmest daglig, har det blitt satt fokus på blant annet drosjenæringen og bruk av pirattaxier. Kan teknologi bidra til å gjøre drosjeturen tryggere?

Teknologi alene kan ikke løse voldtektsproblemene, men teknologi kan definitivt brukes konstruktivt for å bidra til en tryggere tilværelse.

Slik drosjenæringen er skrudd sammen i dag, kan heller ikke teknologi alene løse utfordringene. Politiske endringer må gjennomføres i drosjenæringen for å gjøre det mer fleksibelt å drive som drosjesjåfør.

Det politiske

Piratvirksomhet oppstår omkring et marked på grunn av vilkårene som eksisterer i markedet. Som oftest fordi markedet er for dyrt eller tungvint eller dominert av få aktører, hvilket igjen ofte er utilsiktede konsekvenser av offentlig regulering.

Drosjenæringen, med sine løyver, er et slikt marked. Pris og byråkrati er blant de viktigste årsakene til at pirattaxier eksisterer. Etterspørselen etter drosjer varierer sterkt gjennom både uka og året, for eksempel i helgene og julebordsesongen, men tilbudet og driften tar i for liten grad optimal høyde for slike variasjoner. Konsekvensene er overkapasitet på hverdagene og underkapasitet i høysesongen.

For å komme problemet til livs må man gjøre noe enkle politiske grep. For å eliminere piratvirksomheten må man gjøre det enklere å være drosjesjåfør på deltid, for eksempel i slike høysesonger. Ikke helt ulikt avishusenes fleksible ordninger omkring budvirksomhet, hvor det er lett å stille opp som bud i ferier. Det bør ikke være noen prinsipiell forskjell mellom å ta deltidsjobb som drosjesjåfør kontra i en barnehage. Det bør også være enkelt å etablere drosjesentraler, som i sin tur håndterer sjåfører.

Det teknologiske

Si at du ønsker å tjene noen ekstra kroner på å fungere som drosjesjåfør i helgen. Du leverer skattekort til sentralen, som blir din bi-arbeidsgiver, sammen med vandelsattest (som man for eksempel kunne tenke seg at sentralen ville kreve) og annen nødvendig dokumentasjon på at du kan kjøre bil.

Dernest leier du en mobil bankterminal med innebygget kvitteringsskriver hos sentralen. Slike fås leid for under 300,- kroner i måneden, blant annet fra kortterminal.no.

Mobil kortterminal

Faksimile: kortterminal.no

Videre laster du som sjåfør ned en app til telefonen din. Denne bruker telefonens innebygde GPS og fungerer som taksameter. Telefonen er montert tydelig i ruta, slik at alle kan følge med underveis. Når turen er slutt sender telefonen alle detaljer trådløst til betalingsterminalen, som tar betalt og skriver ut kvittering med alle detaljer.

Denne appen finnes foreløpig ikke, men jeg har laget en prototyp for å illustrere hvordan det kan se ut.

TeknoTaxi — sjåfør

Som en bonus kan kunden selv velge å bruke en tilsvarende app, som gjennom drosjeturen parres med sjåførens telefon og logger ruten. Kunden kan på denne måten selv følge drosjeturen på et kart og om nødvendig tilkalle hjelp.

TeknoTaxi — passasjer

Den største jobben er ikke de teknologiske investeringskostnadene, men den politiske viljen. Teknologien er her allerede, og den er fritt tilgjengelig. Den må bare sys sammen.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler