Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

IT-skepsis

04.01.12

Verden trenger flere skeptikere. Nå også IT-skeptikere.

Skeptisisme er, i følge Wikipedia, skepsis som metode eller retning innenfor vitenskap og filosofi. Enkelt forklart kan vi si at skeptikere stiller spørsmålstegn ved påstander eller etablerte tankesett. Å være skeptisk er bra. Det betyr at man evner å reflektere og ikke tar alt for gitt. Det betyr også å være skeptisk til alt som ennå ikke lar seg påvise vitenskapelig. Det er også bra.

Skeptikere finner man, etter mitt inntrykk, som oftest omkring miljøer for alternativ medisin og religion. Derimot er det få som kan sies å være skeptikere overfor IT. Hvorfor skulle man det? IT er jo menneskeskapt og 100 % kontrollerbart av dem som har laget det.

Jeg anser meg selv som både teknologioptimist og teknologiskeptiker. Jeg tror at teknologi kan løse de største utfordringene menneskeheten står overfor i dag, blant annet miljø og befolkningsvekst. Utfordringen er at teknologi er abstrakt og kan utformes til å gjøre nesten hva som helst. Teknologi kan løse mye, men teknologi kan ikke løse alt. Og i feil hender kan teknologi bli misbrukt på det groveste, for eksempel til utilbørlig overvåking uten skjellig grunn til mistanke og til utpressing. Det er latterlig enkelt, og ofte med lav risiko.

Vi lever i den postindustrielle tidsalder hvor teknologien ennå ikke er moden. Den er stort sett for upålitelig og kanskje aller viktigst har vi ikke hatt teknologi lenge nok til å se de store, negative konsekvensene av den. Vi har hatt noen enkeltstående episoder, slik som WikiLeaks-lekkasjene i 2010, og man trenger neppe å være verken Snåsamannen eller Nostradamus for å spå at flere og større episoder vil følge. Det er ingenting som heter fullstendig sikkerhet innen IT. Alt lar seg hacke, manipulere eller omgå. Det er kun et spørsmål om ressurser, og har man tilstrekkelige insentiver — for eksempel slik en del stater har — har man også ressursene. For eksempel har både Kina og Nord-Korea egne statsansatte hackere hvis eneste formål er å bryte seg inn i vestlige kommunikasjonsstrukturer.

Gjennom de siste par årene har vi sett dreininger i bruk av teknologi jeg misliker sterkt. Datalagringsdirektivet ble vedtatt i fjor og det har vært foretatt tester med valg over internett. Tanken bak begge tiltakene er tilsynelatende god, men den dypere kompetansen til de som vedtar slike tiltak er dessverre fraværende. For eksempel sier en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet til VGTV at IT-sikkerhet er noe hun ikke har greie på. Allikevel stemmer hun for et omstridt direktiv som en samlet teknologibransje har kritisert kraftig, nettopp på grunn av sikkerheten. Det heter gjerne at politikk er for viktig til å bli overlatt til politikere, og det er teknologi ofte det beste eksempelet på. Det er abstrakt, komplisert og kun få behersker det grundig.

Det er på tide å etablere en kultur for skeptisisme også omkring IT. I dag tar vi mye for gitt, fordi vi har tiltro til at teknologi vi selv har utarbeidet og kontrollerer ikke gjør noe galt. Problemet oppstår når mennesker har motstridende interesser, og det har de ofte. Si gjerne ja til ny teknologi, og kom selv med forslag til nye løsninger, men la det først skje etter at du har tatt med ideen din en luftetur rundt hjernebarken og gjerne også diskutert den med en nerd du kjenner.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler