Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Staten og BankID

16.11.12

Onsdag kom nyheten om at vi kan logge inn i offentlige nettjenester med BankID. Det er både bra og dårlig på én gang. Heldigvis mest bra.

Det dårlige

Nettsteder hvor du skal logge på med BankID kjører BankID i en Java applet.

For det første har det vært forbundet mange sikkerhetsproblemer med Java, og det blir ansett som en sikkerhetsrisiko å ha Java aktivert på datamaskinen. Sårbarheter i Java står angivelig for over halvparten av alle angrep.

For det andre er Java-støtten av varierende kvalitet på forskjellige plattformer. Apple valgte for litt siden å fjerne all Java-støtte fra Mac OS X. Dermed måtte brukerne selv installere Java fra Oracle, noe som for mange ikke har gitt et like godt resultat.

For det tredje er Java applets nærmest ubrukelig for brukere med særskilte behov, blant annet synshemmede. At staten går til anskaffelse av teknologi som tilsynelatende er i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fremstår som noe merkelig. Til deres forsvar skal det sies at det er dårlig med alternativer, samt at de neppe vil kutte støtte for MinID og andre alternativer.

For det fjerde fremstår BankID i seg selv som teknologisk skjørt, dårlig og lite brukervennlig. Jeg har selv produktansvar for løsninger som benytter BankID, og statistikken viser at friksjonen er størst i prosesser som involverer BankID. Det er også BankID som topper statistikken måned etter måned for henvendelser til vårt kundesenter.

Det som er bra

Til tross for at BankID på nåværende tidspunkt er dårlig fra et teknologisk perspektiv, er det allikevel positivt at staten ønsker å bruke BankID til innlogging til offentlige tjenester.

For det første har BankID høy utbredelse. «Alle» har det. Om ikke fordi de vil, så fordi de må, blant annet for å utføre banktjenester. Høy utbredelse kombinert med hyppig bruk betyr at brukerne sannsynligvis vil ha lettere for å forholde seg til BankID som de benytter på regelmessig basis, fremfor for eksempel MinID som de kanskje kun benytter to ganger i året.

For det andre er BankID «bare» teknologi. Og teknologi er 100 % menneskeskapt og kan endres i takt med endrede behov. Slik jeg vurderer det er BankID helt avhengig av å gå vekk fra Java applets og over til en plattformuavhengig, teknologinøytral og brukervennlig teknologi som også oppfyller kravene fra brukere med særskilte behov.

For det tredje skal implementeringen skje raskt. Innen utgangen av november (!) skal man kunne benytte BankID for å logge inn i offentlige tjenester. Nå venter vi i spenning.

For det fjerde har BankID høyere sikkerhetsnivå enn MinID, som blant annet benyttes av mye utskjelte Altinn. Det gjør at BankID også kan benyttes til blant annet tjenester som gjelder helseopplysninger.

For det femte vil nå både privat næringsliv og offentlig sektor være på samme plattform. Det har tidligere vært uttrykt misnøye fordi man benytter forskjellige plattformer, og det er bra at man nå tar inn en markedsaktør i offentlig sektor fremfor å dytte for eksempel MinID på markedet.

Selv om BankID for mange fremstår som det Steve Jobs ville kalt «a bag of hurt», er det alt tatt i betraktning positivt at staten tar det i bruk.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • 10 Hidden URLs to Help You Rule the Web

  You’re probably used to bookmarking your favorite sites for easy access, but the web goes much deeper than the top domains you’re familiar with—from your social networks to your email box, having the right URL to hand can enable you to jump right into the page, feature, setting, or search you need. Here are 10 of the most useful ones.

 • En ny gullstandard for personvern

  Fredag før påske presenterte regjeringen en ny personopplysningslov. Loven er det viktigste svaret på hvordan vi skal hindre at private bedrifter eller offentlige myndigheter misbruker våre persondata.

 • Kristin Clemets blogg - Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk.

  Men verst er det, såvidt jeg kan bedømme, at hele tonen blant mange av dem som er aktive på Twitter, er blitt så ufordragelig og kald. Mange opptrer dessuten anonymt, samtidig som de i lite hyggelige ordelag omtaler mennesker som deltar med fullt navn.

 • Akimbo: A Podcast from Seth Godin av Seth Godin på Apple Podcasts

  Hvorfor er Facebook og Google blant verdens største selskaper når du ikke betaler for tjenesten?

 • How healthy is the internet?

  Our 2018 compilation of research explains what’s helping and what’s hurting the Internet across five issues, from personal experience to global concerns.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt