Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Med kundens øyne

27.05.13

Hvis du visste alt om produktet du solgte til daglig, ville du da ha kjøpt det hvis det var deg det ble solgt til?

Hvis svaret er nei, bør du snarest mulig fjerne årsakene til at du selv ikke ville kjøpt det.

Bruker du ditt eget produkt? Er du selv din egen kunde?

Hvis svaret er nei, bør du bli din egen kunde snarest. Ta din egen medisin!

Av og til lønner det seg å se verden med kundens øyne. Kanskje ser du ikke det du ønsker å se, men det er nå engang slik du blir oppfattet.

Jo flere slike årsaker du fjerner fra produktet du selger, desto bedre blir det og desto enklere er det å få solgt. Og klarer du ikke å fjerne årsakene må du kanskje innse at det ikke finnes et marked for det du selger.

Samtidig må du balansere dine vurderinger opp mot at kunden ikke alltid har rett. Det er en vanskelig balansegang.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt