Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

«The Lean Startup»

26.05.14

En startup er en midlertidig organisering av mennesker, enten i et nytt selskap eller i et eksisterende, hvor man jobber frem et nytt produkt og en tilhørende forretningsmodell. I denne perioden er man i kontinuerlig endring for å tilpasse seg det man lærer underveis. Det kan være tilpasning av produktet, tilpasning av forretningsmodell eller tilpasning av organisasjonen.

«The Lean Startup» er en bok som handler om hvordan man med minst mulig ressurser, på enklest mulig måte etablerer en slik startup. Om hvordan man bygger en prototyp som knapt fungerer, dytter den ut i markedet, måler effekt, justerer kursen og gjentar prosessen.

The Lean Startup

Alternativet til det man lærer i «The Lean Startup» er å lage det meste på forhånd, før man viser det til kundene. Man lager markedsplaner, produktplaner og (det man selv tror er) et ferdig produkt. Bruker gjerne et par tre år på jobben. Så tar man det ut i markedet for så floppe. Man har bygget noe kundene ikke vil ha, eller verden har endret seg siden planene ble lagt.

Vi mennesker skyr risiko. Derfor lar vi oss forlede til å tro at grundig planlegging og skikkelig forarbeid sikrer suksess. Når vi har tenkt på alt kan ingenting gå galt. Allikevel flopper selskaper og produkter hele tiden. «The Lean Startup» forklarer viktigheten av å planlegge lite. Du lærer hvordan du bygger et produkt og tar det ut i markedet på et stadie hvor mange anser som uansvarlig tidlig, et såkalt Minimum Viable Product. Du lærer hvordan du måler effekten av produktet. Du lærer hvordan du skal forbedre produktet. Og du lærer hvorfor alt dette er fornuftig.

Build-Measure-Learn

«The Lean Startup» er en gammel bok, men har nærmest blitt obligatorisk pensum for alle som arbeider med IT, da det sammenfaller nærmest perfekt med smidig utvikling. Ikke bare passer «The Lean Startup» bra for den som ønsker å etablere nye organisasjoner, det passer også bra for dem som ønsker å revitalisere eksisterende. Og skulle du allerede ha lest «Business Model Generation», så er dette en perfekt match.

«The Lean Startup» bør leses av flere. Du kjøper den for fattige 80,- kroner hos Amazon.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt