Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Ubers inntog

01.12.14

Transportselskapet Uber har på kort tid blitt kjent over hele verden for sin taxi-liknende tjeneste. En app på telefonen er alt som skal til for å sette passasjerer og sjåfører i kontakt med hverandre.

Imidlertid har Uber blitt utsatt for massiv kritikk. Kritikken dreier seg om frykten for at en ny aktør skal etablere seg i markedet. I Frankrike har taxi-sjåfører gått til fysisk angrep på Uber-sjåfører. Nylig kom Uber også til Norge og Bård Hoksrud (FrP) var raskt ute med å hevde at Ubers satsing er «helt klart ulovlig». Nå har også Oslo kommune anmeldt Uber for brudd på yrkestransportlovgivningen.

Jeg, derimot, ønsker Uber velkommen. Og jeg er ikke alene. Taxi-næringen i Norge er ikke bra. Ordningen med løyver er et systematisk problem, mens unndragelse av moms har vært et etisk problem. Noe må gjøres, og atter en gang er det teknologidrevne selskaper som gjør jobben.

Samtidig har også Uber sine svin på skogen. Denne kritikken er berettiget, gitt at den er korrekt. Sånn sett kan det se ut til at en råtten taxi-næring kan bli ødelagt av en råtten nykommer. Ingen av delene er noe vi bør beholde. Grunnen til at jeg allikevel ønsker Uber velkommen, er at den norske taxi-næringen trenger å reformeres. Og sjelden skjer reformer bedre enn gjennom disruptive aktører som Uber.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt