Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Om å møte seg selv i døra

14.12.14

Kjære venner i Arbeiderpartiet og Høyre,

Aftenposten har denne helgen brakt oss nyheten om hvordan store deler av Oslo sentrum blir overvåket av en eller flere ukjente aktører.

Da dere stemte for innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge, argumenterte flere av dere med at «har du ingenting å skjule, har du ingenting å frykte».

Dere står fortsatt ved dette argumentet, eller?

Poenget mitt er ikke å være fjasete, men å påpeke det viktige motargumentet fra den gangen DLD ble diskutert. Alle har noe å skjule, også dem som ikke har uredelige hensikter. For en nasjon eller nasjonens statsoverhoder kan det være saker som angår rikets sikkerhet, mens for en privatperson kan det være noe så grunnleggende som å verne om sin seksuelle orientering eller religion.

Eller, som tidligere direktør i Datatilsynet Georg Apenes visstnok pleide å si

Jeg låser døra når jeg går på do. Ikke fordi jeg har tenkt å gjøre noe ulovlig, men fordi det jeg gjør der ikke vedkommer andre.

Overvåkingen Aftenposten har avslørt er uakseptabel. Men den viser hvorfor det er viktig å være restriktiv med å bruke teknologi til å overvåke andre, uavhengig av hva som er formålet med overvåkingen og hvem som overvåkes. Teknologien kan og vil bli misbrukt og manipulert, slik vi nå ser.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt