Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Når forretningsmodellen fusker

27.05.15

De siste årene har det vært stadig flere diskusjoner omkring bruken av annonseblokkeringsprogrammer. Et annonseblokkeringsprogram er et lite tillegg man kan installere i nettleseren som forhindrer visning av annonser når man surfer nettet, og bruken av slike programmer øker kraftig.

Diskusjonen jeg refererer til er en stadig økende frustrasjon hos nettsteder som baserer sin inntekt på salg og visning nettopp av annonser, for eksempel hos nettaviser. I sin frustrasjon går til og med enkelte så langt at de kaller dem som bruker slike annonseblokkeringsprogrammer for snyltere.

I stedet for å provosere dem som sitter på pengene, bør man i stedet spørre seg hva slike annonseblokkeringsprogrammer er et signal om. I mitt enkle hode er det et tydelig signal om at folk ikke ønsker å se annonser. Og når omfanget av slike programmer øker, forsterker det signalet.

Dem som baserer seg på annonser bør ta dette signalet til etterretning, fordi hele deres forretningseksistens baserer seg på hvorvidt en annonse vises eller ei. Man kan fortsette med mer av det samme, men folk vil ikke ha annonser av den grunn. Alternativt kan man foreta en kursendring, eller «pivot» som det kalles, og legge om forretningsmodellen til en modell som fortsatt genererer inntekter men som ikke gjør folk forbannet.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt