Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Fremtidens toppledere

15.11.18

I et gammelt intervju uttaler tidligere kollega Jøran Lillesand at

– Jeg tror den neste store endringen kommer når stadig flere folk med utviklerkompetanse blir toppledere

Tradisjonelt sett har toppledere hatt økonomiutdannelse, eller noe der omkring, men økonomi er i stadig større grad et administrativt fag mange behersker. Jeg tror at Jøran har et poeng. Økonomi kan man få hjelp til, for å sikre kontroll og effektiv drift av selskaper.

Å lede et selskap gjennom de teknologiske omstillingene alle selskaper nå står midt oppe i, krever førstehåndskunnskap. Omorganisering og DevOps. Nye tjenester og The Lean Startup. Prosjektstyring og smidig. Utvikling og Cloud. Eksperimentering og Design Sprint.

Buzz-ordene er mange og de kan ikke delegeres. Ny kunnskap må forstås også av toppledere.

Uten slik kunnskap og erfaring vil toppledere komme i skade for å ta beslutninger basert på kunnskap fra en annen tid, da teknologi var noe de puslet med nede i IT-avdelingen og internett fortsatt var en flopp.

Resultatet kan være manglende utprøving av nye tjenester som eksisterende selskaper har alle forutsetninger for å lykkes med, det kan være organisering av ressurser på en måte som reduserer kvalitet og hastighet i arbeidet, eller teknologiske beslutninger som gir dyrere løsninger.

Som leder kan man til en viss grad tilegne seg ny kompetanse gjennom kurs og bøker. Men det er førstehåndserfaringen hvor man omsetter teori til praksis som skaper forståelse for det man har lært.

Jeg har eksempelvis tidligere omtalt boken The Phoenix Project, om hvordan en tradisjonelt organisert bedrift holder på å gå under fordi de ikke klarer nødvendige omstillinger. I boken sikrer hovedpersonen nødvendige omstillinger, til tross for (og ikke på grunn av) toppledelsens kunnskap. The Phoenix Project gir liten mening hvis du ikke har arbeidet i en slik bedrift før, men har du det (slik jeg har), så gir plutselig alt mening.

Tilsvarende gjelder andre fagdisipliner som er nødvendige for omstilling. Vannfall versus smidig. Dedikert jern versus cloud. Planlegging versus Design Sprint. Det er en stor palett som må beherskes og mange verktøy man må vite når man skal benytte. Det hjelper ikke å ha buzz-ordene intakt, det er kunnskapen og ikke minst erfaringen som gjelder. Blockchain og Bitcoin og Fintech og IoT og disrupsjon og innovasjon og digitalisering og et fint vokabular hjelper ikke.

Etablerte bedrifter har god tid og mye penger. Få forsvinner over natten, selv om det selvfølgelig også forekommer. Men på lang sikt tror jeg at ledelsens teknologkunnskap vil vise hvem som klarer seg og hvem som vil marginaliseres eller dø.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Disrupt or die Teknologiledelse

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler