Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Trenger du husalarm?

08.05.23

Et vanlig spørsmål i mange smarthusgrupper og fora jeg er med i, er om man trenger husalarm. Mitt korte svar er at det må du avgjøre for deg selv, der du tar pris, tjenestenivå fra leverandør og faktisk risiko i betraktning.

Normalt vil et alarmselskap hjelpe deg varsling og utrykning med minst én av følgende hendelser:

  • Brann
  • Innbrudd
  • Vannlekkasjer

Utover dette tilbyr noen også muligheten for å ta hånd om hendelsen, dersom du selv ikke er til stede.

Hva er risiko?

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Risiko er altså sannsynligheten for at noe skal skje, sett opp mot konsekvensen av at det skjer. Hva er sannsynligheten for at det brenner? Hva er konsekvensen av at det skjer?

Som du sikkert raskt ser, ser du at konsekvensen av at det brenner er langt høyere enn hvis noen bryter seg inn. Ved brann kommer sannsynligvis huset til å brenne ned, mens ved et innbrudd risikerer du «bare» hærverk, rot og stjålje gjenstander.

Risiko er ikke lik for alle, fordi både sannsynlighet og konsekvens er forskjellig fra familie til familie, eller fra person til person. Man kan for eksempel tenke seg at sannsynligheten for innbrudd i en leilighet er lavere enn en enebolig, eller at sannsynligheten er forskjellige avhengig av hvor man bor. Konsekvensen vil også være forskjellig, da man har forskjellige ting med forskjellig verdi som kan bli borte eller ødelagt.

Du trenger ikke gjøre en systematisk risikovurdering, men du bør tenke rasjonelt igjennom følgende:

  • På en skala fra 1-10, hva er sannsynligheten for at det brenner? Tenk på det som tid. Hvor ofte brenner det? Hver år? Hvert 5. år? Aldri? Slukker du stearinlysene om kvelden, har god el-sikkerhet, feier pipa og er ellers normalt fornuftig, så bør svaret være aldri.
  • På en skala fra 1-10, hva er konsekvensen av at det brenner? Tenk på det som en skala der 1 er uproblematisk og 10 er fatalt. Konsekvensen av en brann har alltid potensial for å være 10. Produktet av sannsynlighet x konsekvens er en risiko som tilsier at du bør gjøre tiltak. Men slike tiltak har du sikkert allerede. Røykvarslere. Brannslukkere. Brannslanger. Rømingsplan. Slike ting.
  • På en skala fra 1-10, hva er sannsynligheten for innbrudd? Igjen, tenk på det som tid. Hvor bor du og hvor utsatt er du for innbrudd og hvor ofte tror du det skjer? Årlig Hvert 5. år? Aldri? Også sannsynligheten for innbrudd kan du gjøre noe med. Låse døra når du legger deg. Gjemme unna elektronikk. La det se litt bebodd ut når du reiser på ferie. Slike ting.
  • På en skala fra 1-10, hva er konsekvensen av innbrudd? Igjen, tenk på det som en skala der 1 er uproblematisk og 10 er fatalt. Det er kjipt med innbrudd, men sannsynligvis er huset beboelig med mindre utbedringer og erstatning. Produktet av sannsynlighet x konsekvens gir deg først og fremst en indikasjon på om du trenger å gjøre tiltak, og om det har noen verdi å skaffe en husalarm med utrykning eller overåking fra eksterne.
  • På en skala fra 1-10, hva er sannsynligheten for vannlekkasje? Igjen, tenk på det som tid. Hvor gammelt er huset ditt? Er det overveiende sannsynlig med vannlekkasje hvert år? Hvert 5. år? Sjeldnere? Også dette kan du gjøre noe med, for eksempel ved å gå over tilførselsledninger selv og så få en kvalitetskontroll av en rørlegger.
  • På en skala fra 1-10, hva er konsekvensen av vannlekkasje? Igjen, tenk på det som en skala der 1 er uproblematisk og 10 er fatalt. Hvor kan en vannlekkasje oppstå og hva er konsekvensen av det? Sannsynligvis får vi håpe ingen stryker med, men huset kan bli ubeboelig helt eller delvis under utbedring. Også her kan du gjøre tiltak. Skaffe deg vannsensorer med egen varsling, få bistand av en rørlegger. Slike ting.

Hva kan du gjøre selv?

Jeg har allerede listet opp en del eksempler på ting du selv kan gjøre for å ta ned risiko. Den viktigste jobben gjør du tross alt selv.

Jeg har skrevet mange artikler om røykvarslere, vannlekkasjesensorer og kamera. Dette er kun verktøy og gir ingen absolutt sikkerhet, men det gir deg potensielt rask varsling slik at du selv kan iverksette tiltak muligens kjappere enn hva et alarmselskap kan.

Jeg har også laget en branninstruks, slik at familien vet hva vi skal gjøre dersom det brenner. Lag din egen og tilpass den ditt behov.

Utover dette bør du alliere deg med en nabo eller tre. Avtal at dersom alarmen går, enten for brann, innbrudd eller vannlekkasje, så ringer du, når som helst på døgnet. Sørg for at naboen har tilgang til huset ditt, men gi samtidig beskjed om at du ikke forventer at naboen selv tar på seg risiko for eksempel ved brann eller innbrudd. Alt du trenger er noen som kan observere og potensielt bistå brannvesen, politi eller rørlegger på stedet, dersom du selv er langt vekk.

Faktisk verdi versus opplevd verdi

Så må du forsøke å gjøre en vurdering av hva du faktisk får ved å betale et alarmselskap. Du betaler masse penger i bytte mot opplevd sikkerhet. Du gir potensielt avkall på eget personvern, dersom du lar alarmselskapet plassere kamera i huset ditt. Hvor lang utrykningstid har selskapet faktisk og ikke bare på papiret? Får du reell reduksjon av risiko eller bare opplevd reduksjon?

Trenger du husalarm?

Så, tilbake til overskriften. Etter å ha lest denne artikkelen. Føler du innerst inne at du trenger en husalarm? Svaret får du ikke av meg, det må du kjenne på selv.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Smarthus

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler