Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Fri programvare og anbudskvotering

16.06.08

Det har denne uken vært diskutert om fri programvare skal kvoteres inn i anbud fra det offentlige. FAD har i denne anledning hyret inn advokatfirmaet Wikborg Rein, som har konkludert med følgende:

Det [er] vår oppfatning at fri programvare ikke i seg selv kan benyttes som tildelingskriterium. Denne konklusjonen er imidlertid noe usikker, da vi ser at det kan argumenteres for at hensynet til en fremtidig konkurransesituasjon kan vektlegges

Videre har Microsoft vært på banen og fremholdt at en anbudskvote kan presse ut de store. Det er selvfølgelig ingen automatikk i at man blir presset ut fordi man er stor, men fordi man ikke leverer det anbudet etterspør, nemlig fri programvare. Man kan godt være stor og allikevel levere til et anbud, nettopp fordi man leverer fri programvare. Dessuten har jo Microsoft vært hardt ute i media og fremholdt seg selv som et åpent selskap…

Eirik Lae Solberg i Microsoft har videre uttalt følgende:

Offentlige virksomheter bør få velge programvare som svarer best til deres behov, uavhengig av om det er åpen programvare eller kommersiell programvare

Akkurat dette er jeg helt enig med Lae Solberg i. Å velge programvare på bakgrunn av hva slags type programvare det er, er sjelden et godt valg, noe jeg også har redegjort for i en tidligere artikkel om fri programvare og personlige valg.

Imidlertid er det flere svært sentrale argumenter for å velge fri programvare, som går utenpå funksjonalitet, nemlig eierskap til løsning. Når det offentlige handler programvare, er det det norske folk som betaler og eier løsningen. Det er i det offentliges interesse å benytte en løsning som gir økt eierskap og valgfrihet, som igjen gir økt innsyn og reduserte kostnader. Dette får man ikke ved å benytte proprietær programvare. Derfor mener jeg fri programvare kan og bør kvoteres inn i offentlige anbud.

Videre er det heller ingenting som forhindrer store, proprietære leverandører å levere etter denne modellen, gitt at løsningene som utvikles på toppen blir lisensiert under en fri lisens.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Programvare

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler