Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

IE6-kampanjen satt i perspektiv

14.03.09

I disse dager pågår det en storstilt kampanje for å drive Internet Explorer versjon 6 av nettet. Med vievann, hvitløk og teknologisk eksorsisme, skal verdens mest forhatte programvare utryddes fullstendig. Midlene er mange og målsettingene gode. Men har du egentlig reflektert over hvorfor vi alle hater denne nettleseren?

Hele samfunnet er bygget opp av standarder. Kjøper du et elektrisk apparat, er du sikret at du kan plugge den i stikkontakten din hjemme. Vi kjører alle på samme side av veien og forholder oss til de samme trafikkreglene. Hus bygges etter vedtatte mål og krav.

Slik bør det også være med teknologi. Men er det egentlig slik?

Det aller meste av det vi omgir oss med av teknologi, forholder seg også til standarder. I motsetning til fysiske produkter og håndfaste eksempler, er teknologistandarder abstrakte og uforståelige. Det eneste vi vet er at vi er helt avhengig av dem. Kjøper du en mus med USB-kontakt, må du være sikker på at den fungerer når du kobler den til maskinen din. Kjøper du en MP3-spiller, må du være sikker på at musikken din kan overføres til den. Og så videre.

Dette er banale, enkle standarder å forstå for de fleste. Passer ikke musen i kontakten på maskinen, så fungerer den ikke. Enkelt og greit.

Imidlertid bruker vi alle etablerte standarder også når vi surfer nettet. Vi vet det bare ikke selv. Når du trykker på en lenke på en nettside, starter kommunikasjon mellom en lang rekke maskiner. Fra maskinen du sitter på her i Norge, til for eksempel en datamaskin tilkoblet nettet i USA, skal dialogen mellom disse to maskinene innom mange andre maskiner på veien.

For å være sikret at denne dialogen fungerer, er også nettet bygget opp etter etablerte standarder, enkelte av dem utviklet før jeg og kanskje også du ble født. Dette er hva vi kaller åpne standarder, som hvem som helst kan benytte uten å be noen om tillatelse. Akkurat som du kan plugge et elektrisk apparat i stikkontakten din, uten at du trenger å be elektrikeren om lov.

Problemet med Internet Explorer 6, som er poenget i denne artikkelen, er at denne nettleseren ikke følger disse standardene slik den skal. Resultatet ble at de som laget nettsider etter standardene, måtte forholde seg spesielt til Internet Explorer 6, fordi den tolket standardene på sin egen, særegne måte. Når tolkningen i tillegg ikke var konsekvent, ble det raskt mye frustrasjon blant utviklerne. At Internet Explorer 6 i tillegg ble lagt med verdens mest utbredte operativsystem, Windows XP, sørget for at problemet raskt eskalerte.

Verden over måtte bedrifter betale utviklere ekstra for at de skulle tilpasse nettsidene også til Internet Explorer 6. Mye tid, mye penger og mye frustrasjon har gått med i prosessen.

Alt dette fordi et selskap i USA ikke ville innrette seg etter de etablerte standardene.

Det har vært mange spekulasjoner i hvorfor dette selskapet ikke vil innrette seg etter standardene. Selv er jeg sikker på at de med tanke på sin markedsandel, vil benytte muligheten til å bytte ut de etablerte standardene med sine egne, for å låse kundene til deres produkter. Vi ser nemlig de samme tendensene i andre produkter fra det samme selskapet, for eksempel dokumenter produsert med skriveprogrammer og regneark. For å underbygge min påstand, henviser jeg til en e-post sendt fra administrerende direktør i selskapet, til utviklingslederne. Den lyder som følger:

From:    Bill Gates
Sent:    Saturday, December 5 1998
To:      Bob Muglia, Jon DeVann, Steven Sinofsky
Subject: Office rendering

One thing we have got to change in our strategy - allowing
Office documents to be rendered very well by other peoples
browsers is one of the most destructive things we could do
to the company.

We have to stop putting any effort into this and make sure
that Office documents very well depends on PROPRIETARY IE
capabilities.

Anything else is suicide for our platform. This is a case
where Office has to avoid doing something to destroy Windows.

I would be glad to explain at a greater length.

Likewise this love of DAV in Office/Exchange is a huge problem.
I would also like to make sure people understand this as well.

Kilde.

E-posten taler for seg selv.

Jeg er ikke ute etter å svartmale verken dette selskapet eller deres produkter. Derimot har jeg ikke sansen for denne typen misbruk av markedsmakt. Riktignok har selskapet gjort tidvise fremstøt for å imøtekomme kritikken, og jeg håper de tar den til etterretning, men vi ser fortsatt at det skjer.

Derfor trenger internett din hjelp! Ved å benytte alternative produkter fra alternative selskaper, som benytter seg av de etablerte standardene, er du med på å signalisere for verden at du ønsker teknologi som benytter seg av åpne, fritt tilgjengelige standarder.

Dette er ikke bare viktig for utviklerne som her og nå fortsatt river seg i håret over Internet Explorer 6, men også for din og min frihet til å i fremtiden kunne velge den programvaren vi selv ønsker, uten å være avhengig av et bestemt selskap for å bruke teknologien vi gjør oss helt avhengige av hver eneste dag.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Nettlesere Standarder WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler