Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Løft blikket

24.08.10

Har oljen lammet våre innovative gener og gjort oss til en gjeng kritiske, jantelovforfektende grinebitere?

I Morgenbladet kunne vi nylig lese en kronikk med tittelen Norge, 2050: A failed nation. Fremtidsvisjoner om hva Norge skal leve av etter oljen er ikke nye, heller ikke her på bekkelund.net. Denne gangen reflekterer jeg over et av de største hindrene for norsk innovasjon og internasjonal suksess.

Rød sone, grønn sone

De fleste som har arbeidet som prosjektledere kjenner begrepene rød sone og grønn sone.

Når prosjektgruppen befinner seg i grønn sone er det åpnet for fritenking og positiv diskusjon for å avle frem nye ideer. Det er i grønn sone innovasjonen skjer, at ideene skapes. I grønn sone er det ikke tillatt å kritisere verken egne eller andres forslag og innspill. Man lanserer en tanke, gjerne en vill en, ballen begynner å rulle og prosjektgruppen spinner i fellesskap videre med flere tanker. I grønn sone tenker man verken på økonomiske eller teknologiske begrensninger, en praksis man kjenner fra blant annet Google.

I rød sone, derimot, diskuterer man utfordringene som oppstår i kjølvannet av ideene lansert i grønn sone. Er ideene levedyktige? Samtidig har man fokus på at ideene faktisk skal lanseres, slik at man ikke kveler dem for tidlig. Hvis jeg skal stikke en finger i luften, vil jeg anslå at 1 av 10 ideer faktisk er mulig å lansere som et endelig produkt eller tjeneste.

Den norske modellen

Nordmenns problem er at vi befinner oss alt for mye i rød sone. Har du noen gang vært i et møte hvor det har blitt fremmet et forslag, som i neste øyeblikk har blitt høvlet ned av en annen?

Det møtet har jeg også vært i.

Og tror du vedkommende som fremmet ideen fremmer en idé neste gang hun får en?

Det tror ikke jeg heller.

Det kan være janteloven eller inngrodd norsk pessimisme som gjør det. Ille er det uansett, og ingenting er mindre konstruktivt enn destruktive tanker som overkjører konstruktive. Når store tanker tenkes skal det ikke være rom for kritikk eller fokus på detaljer. I grønn sone diskuterer man ideer og lar uvesentligheter ligge.

Når skal vi nordmenn forstå dette?

Fra rød til grønn

Jeg vil nødig klage, uten å avslutte konstruktivt. Neste gang du sitter i et møte, eller leser et forslag, tenk gjerne over din egen kritiske sans overfor andres forslag. Ja, du kan gjerne være kritisk, men det trenger ikke å være det første du er.

Innfør gjerne rød sone og grønn sone på din arbeidsplass. Ikke bare er det utrolig effektivt og virkningsfullt, det er også veldig morsomt.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt