Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Politisk syretest

26.01.11

Kampen om Datalagringsdirektivet (DLD) skal avgjøres før påske og kan bli tidenes politiske syretest for Høyre. I denne saken settes deres ideologi på prøve. Vil Høyre bestå prøven?

Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou ble 12. januar valgt som saksordfører for Stortingets behandling DLD. Schou representerer Østfold Høyre, et fylkeslag som har sagt nei til DLD.

I 2009 gikk Høyre til stortingsvalg med personvern og ytringsfrihet som viktige punkter i sitt partiprogram. I programmet kan man lese som følger:

9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:

 • utrede grunnlovsfesting av personvernet.
 • sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
 • fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
 • etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
 • styrke Datatilsynet.
 • redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
 • hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
 • legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
 • stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
 • oppheve blasfemiparagrafen.
 • oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.

Med en slik tekst bør man nærmest forvente at Høyre stemmer mot DLD. Høyre skriver eksplisitt at de vil stille seg kritisk til tiltak som fører til mer overvåking, og det er dokumentert at DLD både vil øke omfanget og mengden sammenliknet med dagens nivå.

Høyre vil også styrke Datatilsynet, vårt fremste ekspertorgan på personvern. Man kan tolke Høyre til å mene at Datatilsynet er et viktig organ som må tillegges større vekt og myndighet i personvernspørsmål. Derfor håper jeg Høyre lytter godt når Datatilsynet uttaler at

Å pålegge flere hundre tele- og internettaktører en plikt til å lagre enorme mengder opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, hvor lenge, og hvor man fysisk befinner seg når kommunikasjonen finner sted, innebærer ikke en styrking av personvernet!

Høyre har lange tradisjoner for å arbeide for personvern. En innføring av DLD vil medføre en betydelig svekkelse i personvernet. Høyre sitter på makten i spørsmålet om DLD. Et ja til DLD er for Høyre et ja til å forkaste 127 år gamle tradisjoner. Et nei til DLD vil forsterke Høyres integritet som et ledende parti på personvern og individets sikkerhet. Derfor er det en politisk syretest at det er Høyre selv som skal avgjøre hvorvidt deres ideologier og politiske grunnfjell vil bestå.

Jeg kjenner flere av Høyres stortingsrepresentanter, mennesker som nyter min største respekt for deres integritet og faglige tyngde. Høyre har klart seg gjennom hardt vær før, jeg håper de gjør det også når stormen skyller opp på deres politiske grunnfjell.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler