Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Drivstoffpriser II

27.05.11

Det er dyrt å eie bil i Norge, men det er billig å bruke den. Burde det ikke egentlig være omvendt?

Som vanlig, på denne tiden av året, er FrP ute og kritiserer alt de synes er vondt og fælt i Norge, herunder drivstoffprisene. På FrPs landsmøte spør Siv Jensen

— Hvorfor fyller vi bensin på bilen når den koster 12-14 kroner literen?

Mitt spørsmål til deg er om du har regnet på årskostnaden ved å ha bil, og hva drivstoff utgjør av dette?

Hvis ikke du har regnet, deler jeg gjerne mine tall med deg. Alle tall er per år for en gjennomsnittlig ny bil, med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde:

Verditap ny bil: 24 000,- (eier)
Garasjeplass: 15 000,- (eier)
Bompenger: 2500,- (bruk)
Forsikring: 6000,- (eier)
Service 4000,- (eier)
NAF: 930,- (eier)
Veiavgift: 3300,- (eier)
Drivstoff: 3000,- (bruk)

Hvis vi fordeler tallene på eierskap og bruk, ser tallene slik ut

Eierskap: 53 230,-
Bruk: 5500,-

Det koster meg altså nesten 10 ganger så mye å eie en bil som å bruke den. Er ikke det litt urettferdig overfor de som kjører lite? Bør ikke de som belaster veinettet og miljøet mest betale mest? Burde ikke tallene vært motsatt?

Å kjøpe bil i Norge er dyrt. Mildt sagt. Den høye prisen, skapt av høye avgifter til staten, bidrar også til stort verditap på bilen. I Norge er omtrent halvparten av bilprisen avgifter til staten.

I stedet for å avgiftsbelaste kjøp så kraftig, bør vi snu kostnadene. Lavere avgifter på kjøp og eierskap, høyere avgifter på bruk. Det foreligger noen teoretiske påstander om at lavere kjøpsavgifter resulterer i en salgseksplosjon, men i Sverige og andre land det er naturlig å sammenlikne oss med, hvor avgiftene er lave, er ikke det tilfelle. Bil er uansett en stor utgift de færreste av oss bytter ut oftere enn hvert 3.-6. år uansett.

Poenget er, som Siv Jensen helt riktig er inne på i sin tale til FrPs landsmøte, at vi har problemer med kø i dette landet. Hun spør

— Hvorfor setter vi oss i bilen hver morgen og snegler oss ut iden samme køen som vi gjorde i går og i fjor?

Kø er noe som oppstår fordi veinettet er en begrenset ressurs i kombinasjon med at det er for billig å bruke det, ikke helt ulikt sosialismens tankegods. Litt ironisk, når landets «sosialistiske» parti selv har foreslått å differensiere bruk gjennom rushtidsavgift.

Løsningen på problemet, i følge FrP, er både pose og sekk. De vil ha flere veier, billigere biler og billigere drivstoff. Dette er direkte motstridende ønsker. Hvis man vil ha flere veier, bør de som benytter dem finansiere dem. De som kjører lite betaler lite, de som kjører mye, betaler mye.

Det er forbannet billig med drivstoff i Norge. En liter diesel ved min lokale bensinstasjon koster i skrivende stund 12,35 kroner. En liter vann med kullsyre på flaske fra den samme bensinstasjonen koster til sammenlikning 50,- kroner. Og allikevel handler vi nordmenn begge deler, helt ukritisk og fullstendig irrasjonelt. Med et forbruk på omlag 0,5 liter per mil, koster det omtrent 0,62 kroner per kilometer i drivstoffutgifter.

Vi kunne fint satt en drivstoffpris på 30,- kroner literen. Halverer man avgift på kjøp, kan man doble avgift på forbruk. Prisen vil da bli 1,50 kroner per kilometer i drivstoffutgifter. Tilsvarende bør også veiavgiften fjernes. Det er en ren subsidiering fra de som kjører lite av de som kjører mye.

Jeg har tidligere vært negativ til rushtidsavgift, grunnet de store problemene med kollektivtransport, fortrinnsvis lokaltog på Østlandet. Jeg synes fortsatt rushtidsavgift av denne grunn er en dårlig løsning på nåværende tidspunkt, men for å komme køen til livs må vi se på differensieringsmetoder for å redusere køen. Rushtidsavgift er et slikt tiltak, i tillegg til bompenger, veiprising og økte drivstoffavgifter. De som kjører lite betaler lite, de som kjører mye betaler mer.

Når vi ser hva folk er villige til å betale for, bare for å eie en bil, kan du tenke deg hva de er villige å betale for bare for å kjøre den. En slik avgift bør være langt høyere enn de symbolske bompengene. Hvor går grensen for hva den gjennomsnittlige bilist er villige til å betale for å kjøre bil i hardt købelastede områder i rushtiden? 100,- kroner dagen? 200,- kroner dagen? Jeg vet ikke, men med tanke på at en kjøretur tur-retur Drammen-Oslo i drivstoff bare koster omlag 53,- kroner, bør en slik avgift være vesentlig høyere.

Kommentarfeltet er åpent. Kjør debatt!

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt